AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach

Rada PedagogicznaKADRA PEDAGOGICZNA


 Zespół przedmiotowy - język polski, religia, biblioteka

 

           

język polski:  Joanna Gradkowska, Ewa Gierałtowska, Adam Karasiewicz


                         

                                                             religia:  Janina Supińska, ks. Marek Soliwoda


 

biblioteka:  Renata Rodowicz-Holak, Ewa Gierałtowska
Zespół przedmiotowy - języki obce

                             

     

język angielski:  Kinga Komar-Łapińska, Joanna Murawska, 

                            Katarzyna Kulwicka

       

                                                           

                                                                           język niemiecki:  Hanna Wiercińska, 

                                                                                                   Katarzyna Kulwicka                                                                                                                       Zespół przedmiotowy - matematyka, fizyka, informatyka


         

matematyka:  Dorota Roman, Aneta Łupińska, Mariusz Łapiński

          fizyka:  Wioletta Swisłocka-Gajdowska


                                                                                                          

informatyka:  Dariusz Wincenciak, Mariusz Łapiński
Zespół przedmiotowy - historia, WOS, PP, WOK

 

       

historia:  Wojciech Płoński, Adam Karasiewicz

historia i społeczeństwo: Wojciech Płoński

wiedza o społeczeństwie:  Wojciech Płoński

podstawy przedsiębiorczości:  Alicja Saeed, Dariusz Wincenciak

wiedza o kulturze:  Kinga GuzowskaZespół przedmiotowy - biologia, chemia, geografia


        

                       

                                                                                 biologia:  Renata Rodowicz-Holak 

                                                                                 chemia:  Ewa Łapińska I

                                                                                 geografia: Ewa Łapińska II Zespół przedmiotowy - WF, EDB

 

         

wychowanie fizyczne:  Katarzyna Perkowska, Andrzej Nowak, Mariusz Kamiński 

edukacja dla bezpieczeństwa:  Katarzyna Perkowska