AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW::WESOŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!!!

Rada PedagogicznaKADRA PEDAGOGICZNA


 Zespół przedmiotowy - język polski, religia, biblioteka

 

           

język polski:  Joanna Gradkowska, Ewa Gierałtowska, Adam Karasiewicz


                         

                                                                    religia:  Janina Supińska, ks. Marek Soliwoda


         

biblioteka:  Krystyna Panasko-Samczuk, Ewa Gierałtowska
Zespół przedmiotowy - języki obce

                             

           

język angielski:  Kinga Komar-Łapińska, Joanna Murawska, 

                            Jacek Perkowski, Katarzyna Kulwicka

       

                                                           

                                                                           język niemiecki:  Hanna Wiercińska, 

                                                                                                   Katarzyna Kulwicka                                                                                                                       Zespół przedmiotowy - matematyka, fizyka, informatyka


         

matematyka:  Dorota Roman, Aneta Łupińska, Mariusz Łapiński

          fizyka:  Wioletta Swisłocka-Gajdowska


                                                                                                           

informatyka:  Renata Rodowicz-Holak, Ewa Łapińska,

                                                                          Dariusz Wincenciak, Mariusz Łapiński
Zespół przedmiotowy - historia, WOS, PP, WOK

 

       

historia:  Wojciech Płoński, Adam Karasiewicz

wiedza o społeczeństwie:  Alicja Saeed

podstawy przedsiębiorczości:  Alicja Saeed, Dariusz Wincenciak

wiedza o kulturze:  Kinga Guzowska, Dariusz GumowskiZespół przedmiotowy - biologia, chemia, geografia

         

                                                                                                                                              

                                                                                 biologia:  Renata Rodowicz-Holak 

                                                                                 chemia:  Ewa Łapińska

                                                                                 geografia: Zbigniew PłońskiZespół przedmiotowy - WF, EDB

 

         

wychowanie fizyczne:  Katarzyna Perkowska, Andrzej Nowak, Mariusz Kamiński

edukacja dla bezpieczeństwa:  Katarzyna Perkowska, Andrzej Nowak