AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW I GIMNAZJALISTÓW

Profile klas

 

Profile klas pierwszych


 

KLASA 1A - ADMINISTRACYJNO – PRAWNICZA

 

 

Klasa z rozszerzonym programem nauczania z:

 • historii,
 • języka angielskiego,
 • wiedzy o społeczeństwie.

 Wszystkie przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy drugiej.

 

 

Języki obce nauczane w klasie: język angielski i język niemiecki.

Zajęcia uzupełniające: przyroda.

Zajęcia dodatkowe: zdrowie to kapitał.

 

 

Możliwość dalszego kształcenia: administracja, filologie, prawo, historia, archeologia, socjologia, psychologia, politologia, dziennikarstwo, szkoły teatralne.

 

 

KLASA 1B – POLITECHNICZNA

 

 

Klasa z rozszerzonym programem nauczania z:

 • matematyki,
 • fizyki,
 • informatyki lub języka angielskiego.

Przedmiot matematyka - realizacja w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej.

Fizyka, informatyka lub język angielski - od klasy drugiej.

 

 

Języki obce nauczane w klasie: język angielski i język niemiecki.

Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo.

Zajęcia dodatkowe: fizyka w praktyce.

 

 

Możliwość dalszego kształcenia: Politechnika – wszystkie kierunki, matematyka, fizyka, informatyka, WAT, Wyższa Szkoła Morska 

 

 

 

KLASA 1C – LOGISTYCZNA

 

 

Klasa z rozszerzonym programem nauczania z:

 • geografii,
 • języka polskiego,  
 • języka angielskiego.

Wszystkie przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy drugiej.

 

 

Języki obce nauczane w klasie: język angielski i język niemiecki.

Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo.

Zajęcia dodatkowe:  fizyka w praktyce.

 

 

Możliwość dalszego kształcenia: logistyka, ekonomia, marketing i zarządzanie, geografia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja, hotelarstwo.

 


 

 

 

KLASA 1D – BIOTECHNOLOGICZNA

 

 

Klasa z rozszerzonym programem nauczania z:

 • biologii,
 • chemii,
 • języka angielskiego. 

Wszystkie przedmioty rozszerzone realizowane są od klasy drugiej.

 

 

Języki obce nauczane w klasie: język angielski i język niemiecki.

Zajęcia uzupełniające: historia i społeczeństwo.

Zajęcia dodatkowe: zdrowie to kapitał.

 

 

Możliwość dalszego kształcenia: ogólnolekarski, analityka, stomatologia, farmacja, weterynaria, ochrona środowiska, biologia, chemia, technologia żywienia, dietetyka, pielęgniarstwo, biotechnologia, kosmetologia,  fizjoterapia.

 


 

 

Kandydat ma obowiązek wskazać klasę, w której chce się uczyć. 

Przedmioty, z których oceny ze świadectwa gimnazjalnego będą przeliczane na punkty:

 

 • klasa administracyjno- prawnicza (język polski, matematyka, historia, wiedza o społeczeństwie)
 • klasa politechniczna (język polski, matematyka, fizyka, informatyka)
 • klasa logistyczna (język polski, matematyka, geografia, język angielski).
 • klasa biotechnologiczna (język polski, matematyka, biologia, chemia)