AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach

Terminarz rekrutacji


TERMINARZ REKRUTACJI:

 

 


Lp.

                       

                      Rodzaj czynności


        Termin w          
     postępowaniu
     rekrutacyjnym

 


Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym

 

Od 4 maja 2017 r. do 23 czerwca 2017 r.

do godz. 15:00

 

Do 20 lipca 2017 r. godz. 15:00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

23 czerwca – 26 czerwca 2017 r.

do godz. 15:00

 

X

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 

do 27 czerwca 2017 r. 

do 25 lipca 2017 r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej.

 

13 lipca 2017 r.

godz. 10:00

16 sierpnia 2017 r.

o godz. 10:00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej

 

do 14 lipca 2017 r. do godz. 15:00

17 sierpnia 2017 r.

do godz. 15:00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

17 lipca 2017 r.  

o godz. 12:00

18 sierpnia 2017 r.  

o godz. 12:00

7.

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

17 lipca 2017 r.

godz. 15:00

18 sierpnia 2017 r.

do godz. 15:00

 

 

Dopalacze