AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW I GIMNAZJALISTÓW

Dokumenty - wniosek


Kandydaci ubiegający się w roku szkolnym 2018/2019 

o przyjęcie do klasy pierwszej

składają w sekretariacie

I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach

następujące dokumenty:

 

 

 

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.


wniosek kandydata - pobierz2. Dokumenty wymagane od kandydatów :

  1) wniosek o przyjęcie do I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach z zaznaczeniem wybranej klasy, potwierdzony podpisem kandydata oraz opiekuna prawnego,

  2) dwa zdjęcia podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata,

  3) oświadczenie potwierdzające posiadanie uprawnień, o których mowa w §4 pkt.4 zasad rekrutacji,

 4) oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego,

  5)karta zdrowia.


3. Oświadczenia, o których mowa w  §4 w pkt. 4 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata - pobierz

oświadczenie o samotnym wychowywaniu - pobierzSEKRETARIAT SZKOŁY CZYNNYponiedziałek - piątek 07.00 - 15.00

                                     tel. 85 715 2702