AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY GIMNAZJALISTÓW::WESOŁYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI!!!

MATURA

 

 

Drodzy Maturzyści i AbsolwenciW tej zakładce będziemy publikować ważne dla Was informacje i najnowsze wiadomości dotyczące egzaminu dojrzałości. Zachęcamy do częstego odwiedzania nas. 
 Matura 2018 - ważne informacje


1. Harmonogram egzaminów 2018

2. Komunikat Dyrektora CKE - wykaz olimpiad

3. Komunikat Dyrektora CKE - materiały i przybory pomocnicze

4. Komunikat Dyrektora CKE - informatyka

5. Komunikat Dyrektora CKE - dostosowania warunków i form egzaminów

6. Centralna Komisja Egzaminacyjna

7. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży 

8. Informatory maturalne  

9. Arkusze maturalne

10. Nowa formuła egzaminu maturalnego - prezentacja


Informacje dla absolwentów dotyczące odpłatności za egzamin maturalny

 

 

 

Od roku szkolnego 2013/2014 uczniowie klas maturalnych oraz absolwenci pragnący poprawić wyniki z egzaminu dojrzałości wypełniają deklarację maturalną on line.Deklaracje maturalne wypełniamy na stronie

www.maturzysta.vulcan.pl


 

 


Wybór deklaracji dla uczniów

przystępujących do egzaminu po raz pierwszy

 ( instrukcje dla absolwentów )

 

1. Identyfikator szkoły:    200206 - 09108

2. Dane osobowe wpisujemy zgodnie z instrukcją w deklaracji - między innymi nazwisko rodowe (jesli uczeń zmienił), aktualny telefon i e-mail ucznia

3. Zaznaczenie jednego z trzech kwadratów dotyczących przystępowania do egzaminu maturalnego

4. Deklaracja przedmiotów obowiązkowych poprzez wpisanie X oraz wybór języka obcego nowożytnego

5. Deklaracja przedmiotów dodatkowych (co najmniej jednego); jeśli nie przystępujemy do części ustnej należy wybrać opcję - nie przystępuję

6. Podpisanie przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia oraz oswiadczeń

 

7. Zapisany plik pdf należy wydrukować na jednej kartce obustronnie, podpisać i wydruk (2 egzemplarze) dostarczyć do wychowawcy klasy

      Uwaga - wydruk wyraźną, dużą trzcionką.

  (absolwenci dostarczają wydruk z dużą wyraźną trzcionką, do sekretariatu szkoły - 2 egzemplarze).

 

8. Zapisany plik pdf należy przesłać na adres wicedyrektor@lo-lapy.org

      jako temat listu wpisujemy:

      uczniowie klas trzecich np.  3A/01

     (absolwenci w temacie wpisują - 1)

 

9. Odpowiedzialność za błędnie wpisane dane osobowe ponosi uczeń!

10. Termin wypełnienia deklaracji wstępnej –  30 września 2017r.

11. Termin wypełnienia deklaracji ostatecznej –  07 lutego 2018r.