I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
http://lo-lapy.superszkolna.pl

06 grudnia 2014 19:55 | Aktualności

Wolontariusze z I LO 2014

 

           

                  Zmieniają na lepsze swoje najbliższe otoczenie, emanują dobrą energią i optymizmem, pracują nieodpłatnie poświęcając swój czas dla innych - wolontariusze.  Nazywani są również bohaterami codzienności. To dzięki ich zaangażowaniu w pracę z różnymi grupami osób, wyzwalana jest pozytywna moc.

Działają w: Klubie Seniora, Środowiskowym Domu Samopomocy, Świetlicy Socjoterapeutycznej, Miejskiej Bibliotece oraz angażują się w prace charytatywne organizowane przez parafię Św. Krzyża w Łapach i Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Można ich spotkać zbierających żywność w sklepach przez światami, kwestujących na rzecz chorych lub dzieci z niezamożnych rodzin, szykujących razem z całą społecznością szkolną Szlachetną Paczkę.

            W Międzynarodowym Dniu Wolontariusza szesnastu najbardziej aktywnych młodych ludzi, za swoją jakże altruistyczną pracę, otrzymało od burmistrza Łap pani Urszuli Jabłońskiej, pamiątkowe dyplomy i drobne upominki.