I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
http://lo-lapy.superszkolna.pl

01 marca 2018 19:16 | Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych 2018
                                                Od 2011 roku dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Tego dnia w 1951 roku wykonano wyrok śmierci na ostatnich dowódcach antykomunistycznego zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Jest to, więc dzień - symbol. Wyklęci – to ci, którzy nie uznali końca II wojny i z bronią w ręku wystąpili przeciw drugiemu zaborczemu totalitaryzmowi, jakim po zakończeniu wojny okazał się komunizm. Stanęli nie tylko przeciw potężnym siłom nowego agresora, lecz także wobec jego gigantycznej, bezwzględnej propagandy. Nie mogli zwyciężyć zbrojnie, ani nawet ocalić swojego wizerunku. Do tej pory nie wiadomo, gdzie pochowano ciała wielu z nich pomordowanych w okrutny sposób. Przez lata ciążyła na nich opinia „bandytów, antysemitów i złodziei”. Dziś jednak wiemy, że byli to ludzie szlachetni, wspaniali żołnierze, podporządkowani hierarchii i uznający dyscyplinę, oddani ojczyźnie i wierni do końca swoim ideałom. Ponieważ na wiele lat zagarnął ich śmietnik PRL-u, dopiero teraz przywraca się pamięć o nich. „Naród, który traci pamięć, traci sumienie” - pisał Zbigniew Herbert, my nie chcemy pozwolić, aby tak się stało.

Uczniowie naszej szkoły przypomnieli sylwetki Żołnierzy Niezłomnych wykonując gazetkę szkolną.  Znalazły się na niej przede wszystkim biogramy żołnierzy związanych z naszym regionem.