AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW I GIMNAZJALISTÓW

Archiwum - Aktualności

16 marca 2015 17:29

Zachowaj równowagę 2015

 

 

 

 

Projekt KIK/34 

Szwajcarsko – Polski Program Współpracy pt. „ Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

Nasza szkoła kontynuuje realizację programu w roku szkolnym 2014/2015.

Głównym realizatorem Projektu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a partnerami: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyki. Projekt ten, współfinansowany przez Rząd Szwajcarii, to jedno z pierwszych przedsięwzięć tego typu realizowanych w Polsce, jest także objęty patronatem Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas. 

        Idea programu zakłada, że w szkole społeczność szkolna (pracownicy, uczniowie, rodzice) podejmuje wspólne działania dla poprawy i utrzymania swojego zdrowia i samopoczucia poprzez zmianę zachowań żywieniowych oraz podniesienie aktywności fizycznej.

Najważniejsze efekty wynikające z  realizacji programu to:

  • zwiększenie poziomu wiedzy o roli żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów, ich rodziców i personelu pracującego z uczniami na terenie szkół i przedszkoli;
  • poprawa sposobu żywienia i poziomu aktywności fizycznej wśród uczniów.
  • zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży,
  • zwiększenie udziału uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego lub/i w pozaszkolnych formach aktywności fizycznej,
  • zorganizowanie w szkołach miejsc do spożywania posiłków.

Zakłada się, że skutkiem wdrożenia programu będzie uwidoczniony, trend spadkowy lub przynajmniej zahamowanie wzrostu nasilenia otyłości i nadwagi wśród dzieci i młodzieży.

Serdecznie zapraszamy Rodziców do zapoznania się z Zakładką dla Rodziców

na stronie projektu: http://www.zachowajrownowage.pl/kategoria/dla-rodzicow

Można znaleźć tam wiele cennych podpowiedzi na pytania dotyczące zasad

żywienia i aktywności fizycznej.


Zadania projektu „Zachowaj równowagę” są realizowane poprzez:

1. Umieszczanie na terenie szkoły plakatów promujących zdrowy styl życia.

2. Prowadzenie przez uczniów działań promujących zdrowe żywienie i ruch

3. Tworzenie tematycznych prezentacji promujących zdrowe żywienie i ruch

4. Rozwijanie zdolności i wiedzy kulinarnej uczniów zgodnej z zasadami racjonalnego

żywienia.

5. Organizowanie zajęć motywujących uczniów do samodzielnych prozdrowotnych wyborów

6. Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych upowszechniających zdrowy styl życia.

7. Zmiana asortymentu w sklepiku szkolnym.

8. Edukacja rodziców z zakresu żywienia i aktywności fizycznej.

9. Organizowanie dla uczniów spotkań ze specjalistą.

10.Prowadzenie „pozytywnej reklamy”.

11.Promowanie aktywności fizycznej na terenie szkoły


Przewidywane efekty programu:

  • zwiększenie poziomu wiedzy o roli żywienia i aktywności fizycznej wśród uczniów, ich rodziców i personelu pracującego z uczniami na terenie szkół
  • poprawa sposobu żywienia i poziomu aktywności fizycznej wśród uczniów,
  • uwidoczniony, choć być może odroczony w czasie, trend spadkowy lub przynajmniej zahamowanie wzrostu nasilenia otyłości i nadwagi wśród dzieci i młodzieży.

Wszelkie działania związane z realizacją projektu zmierzają do uzyskania przez nasze liceum

Certyfikatu Szkoły Przyjaznej Żywieniu i Aktywności Fizycznej.


Koordynatorem programu w liceum jest p. Ewa Łapińska.Przeczytano: 613 razy. Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: