AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW I GIMNAZJALISTÓW

Archiwum - Aktualności

06 marca 2017 22:26

Żołnierze Wyklęci – pamiętamy! 2017

,,Nie jesteśmy żadną bandą, tak jak nas nazywają zdrajcy i wyrodni synowie naszej Ojczyzny.

MY jesteśmy z miast i wiosek polskich.

MY chcemy żeby Polska była rządzona przez Polaków

Oddanych sprawie i wybranych przez cały naród…”

Zygmunt Szendzielarz ‘Łupaszko’

 

            Dzień 1 marca od 2011 roku poświęcony jest pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”, ale wiedza, którą o nich posiadamy jest wciąż ograniczona. Kim byli, czym się wsławili? Dlaczego nazywani są ,,zapomnianymi przez historię”, „niezłomnymi”?


Mianem Żołnierzy Wyklętych określa się członków antykomunistycznego, niepodległościowego ruchu partyzanckiego, stawiającego opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczącego walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podległymi im służbami w Polsce. W jej skład wchodziło od 120 do 180 tysięcy członków (uwzględniając wszystkie organizacje i grupy konspiracyjne) z całej Polski. Walczyli wszędzie, udzielali się tam, gdzie było to możliwe - ,,Zachowali się jak trzeba.”. Pomimo wielu zagrożeń m.in. ze strony NKWD, nie poddawali się, co dowodzi o ich niezłomności.

 

,,Wyklęci”, ,,zapomniani” - te określenia, dedykowane żołnierzom podziemia antykomunistycznego idealnie oddawały proces  wykluczenia/wyklęcia  ich historii, etosu i ofiary z  obszaru wrażliwości naszej wspólnoty narodowej przez partie komunistyczne. Nie chcieli oni współczucia, nie znali słowa ,,litość” użytego wobec nich. Zaangażowanie żołnierzy,  ich pasja w walce przeciw wrogowi – to wszystko spowodowało, że odegrali oni niezaprzeczalnie istotną rolę w historii Polski, dlatego nie udało się ich ,,wymazać”. Wiedza o Niezłomnych i ich bohaterskich czynach, poświęceniu dla ojczyzny była przekazywana z pokolenia na pokolenie, co również zapobiegło jej zanikowi. Byli oni pierwszymi, którzy stawili opór ,,władzy nieludzkiej”.

 

W tym szczególnym dniu uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach założyli kwiaty pod obeliskiem miejscowego Żołnierza Wyklętego – st. sierż. Lucjana Niemyjskiego ,,Krakusa”.

Pielęgnowanie pamięci o bohaterach jest niezbędne do prawidłowego rozwoju młodzieży. Każdy Polak jest zobowiązany do przekazywania historii nie tylko swojej rodziny, ale również kraju, tak by każdy: ,,Czuł się dumnym, że jest synem tej Rzeczypospolitej zwycięskiej, przepotężnej, o której bramy wszelka złość, wszelki zamach, wszelkie ciosy tak rozbijają się i kruszą, jako mocy piekielne o bramy nieba.” (Henryk Sienkiewicz ,,Ogniem i mieczem).

J. Dąbrowska (1A)


Przeczytano: 306 razy. Wydrukuj|Do góry