AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW

Rada PedagogicznaKADRA PEDAGOGICZNA


 

 Zespół przedmiotowy - język polski, religia, biblioteka

 


 

język polski:  Joanna Gradkowska, Ewa Gierałtowska, Adam Karasiewicz                         

                                                                 religia:  Janina Supińska, ks. Marek Soliwoda


 

biblioteka:  Renata Rodowicz-Holak, Ewa Gierałtowska
Zespół przedmiotowy - języki obce

                             

     

język angielski:   Joanna Murawska, Kinga Komar-Łapińska, Katarzyna Kulwicka       

                                                           

 język niemiecki:  Hanna Wiercińska, Katarzyna Kulwicka

                                                                                                                                                                                                                          Zespół przedmiotowy - matematyka, fizyka, informatyka


       

matematyka:  Dorota Roman, Piotr Gołębiewski

          fizyka:  Wioletta Swisłocka-Gajdowska

informatyka:  Renata Rodowicz-Holak, Dariusz Wincenciak


Zespół przedmiotowy - historia, WOS, PP, WOK

 

     

historia:  Wojciech Płoński, Adam Karasiewicz

historia i społeczeństwo: Wojciech Płoński

wiedza o społeczeństwie:  Wojciech Płoński

podstawy przedsiębiorczości:  Dariusz Wincenciak

wiedza o kulturze:  Kinga Guzowska, Barbara Łabęckaplastyka: Dariusz Gumowski

cyfryzacja: Dariusz Wincenciak

spotkanie z poezją: Adam Karasiewicz

Zespół przedmiotowy - biologia, chemia, geografia


 

                       

                                                                                 biologia:  Renata Rodowicz-Holak 

                                                                                 chemia:  Małgorzata Jabłonowska

                                                                                 geografia: Ewa Łapińska II 
Zespół przedmiotowy - WF, EDB

 

 

wychowanie fizyczne:  Katarzyna Perkowska, Andrzej Nowak, Mariusz Kamiński 

edukacja dla bezpieczeństwa:  Andrzej Nowak

 


 

 

    

Jubileusz 75-lecia szkoły