AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW I GIMNAZJALISTÓW

Rada PedagogicznaKADRA PEDAGOGICZNA


 

 Zespół przedmiotowy - język polski, religia, biblioteka

 


 

język polski:  Joanna Gradkowska, Ewa Gierałtowska, Adam Karasiewicz                         

                                                                 religia:  Janina Supińska, ks. Marek Soliwoda


 

biblioteka:  Renata Rodowicz-Holak, Ewa Gierałtowska
Zespół przedmiotowy - języki obce

                             

     

język angielski:  Kinga Komar-Łapińska, Joanna Murawska, Katarzyna Kulwicka       

                                                           

 język niemiecki:  Hanna Wiercińska, Katarzyna Kulwicka

                                                                                                                                                                                                                          Zespół przedmiotowy - matematyka, fizyka, informatyka


       

matematyka:  Dorota Roman, Aneta Łupińska, Mariusz Łapiński

          fizyka:  Wioletta Swisłocka-Gajdowska                                                                                             

informatyka:  Dariusz Wincenciak, Mariusz Łapiński
Zespół przedmiotowy - historia, WOS, PP, WOK

 

     

historia:  Wojciech Płoński, Adam Karasiewicz

historia i społeczeństwo: Wojciech Płoński

wiedza o społeczeństwie:  Wojciech Płoński

podstawy przedsiębiorczości:  Alicja Saeed, Dariusz Wincenciak

wiedza o kulturze:  Kinga GuzowskaZespół przedmiotowy - biologia, chemia, geografia


                       

                                                                                 biologia:  Renata Rodowicz-Holak 

                                                                                 chemia:  Ewa Łapińska I

                                                                                 geografia: Ewa Łapińska II Zespół przedmiotowy - WF, EDB

 

 

wychowanie fizyczne:  Katarzyna Perkowska, Andrzej Nowak, Mariusz Kamiński 

edukacja dla bezpieczeństwa:  Katarzyna Perkowska

 


 

 

    

Jubileusz 75-lecia szkoły