AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW

Patron Szkoły

 


K A L E N D A R I U M    Ż Y C I A    A D A M A    M I C K I E W I C Z A I.     DZIECIŃSTWO

24 grudnia 1798 - urodzony w Zaosiu koło Nowogródka na dawnych ziemiach litewskich, syn obrońcy sądowego Mikołaja herbu Poraj

28 maja 1812 - śmierć ojca

1815 - zakończył naukę w miejscowej szkole, prowadzonej przed dominikanówII.     OKRES WILEŃSKO-KOWIEŃSKI ( 1815-1823)

1815-1819 - studia filologiczno-historyczne na Uniwersytecie Wileńskim

1817 - założenie tajnego Towarzystwa Filomatów ( Miłośników Nauki)

1818 - debiut literacki - utwór „ Zima miejska”, opublikowany na łamach „ Tygodnika Wileńskiego”

1819 - wakacje w Tuhanowicach; nieszczęśliwa miłość do Maryli Wereszczakówny; "Jamby powszechne"

1819-1823 - nauczyciel w szkole powiatowej w Kownie

1820 - założenie Towarzystwa Filaretów ( Miłośników Cnoty); "Pieśń Filaretów"; Oda do młodości"

"Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga;
Łam, czego rozum nie złamie:
Młodości! orla twych lotów potęga,
Jako piorun twoje ramię."

21 października 1820 - śmierć matki - Barbary

1822 - "Ballady i romanse"

1823 - "Grażyna" ; II i IV część "Dziadów"

"Kto nie doznał goryczy ni razu, 
Ten nie dozna słodyczy w niebie."

 
III.     PROCES FILOMATÓW, WYJAZD I POBYT W ROSJI (1829-1829)

1823 - proces filomacki, uwięzienie w Wilnie

24 października 1824 - wyrok opuszczenia Wilna, wyjazd do Rosji

1826 - "Sonety miłosne" i "Sonety Krymskie"

"Jeden podróżny siedział w milczeniu na stronie
I pomyślił: szczęśliwy, kto siły postrada,
Albo modlić się umie, lub ma z kim się żegnać."

1828 - "Konrad Wallenrod"

"Słodszy wyraz nad wszystko, wyraz miłości, któremu
Nie masz równego na ziemi, oprócz wyrazu - ojczyzna."

1829 - "Farys"IV.     OKRES DREZDEŃSKI (1829-1832)

1829 - wyjazd z Rosji do Europy

1830 - wyjazd z Drezna do Paryża

1831 - pobyt w Paryżu; "Nocleg", "Śmierć pułkownika" i "Reduta Ordona"; przybycie do Wielkopolski; "Księgi narodu polskiego" i "Księgi pielgrzymstwa polskiego"

1832 - III część "Dziadów"

"Nasz naród jak lawa, 
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa; 
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi, 
Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi."

31 lipca 1832 - przybycie do Paryża

1833 - objęcie stanowiska głównego redaktora w "Pielgrzymie Polskim"

1834 - małżeństwo z Celiną SzymanowskąV.     OKRES PARYSKI (1832-1855)

1832 - "Księgi narodu polskiego" i "Księgi pielgrzymstwa polskiego"

1834 - małżeństwo z Celiną Szymanowską; "Pan Tadeusz" i "Zdania i uwagi"

1839-1840 - stanowisko profesora literatury łacińskiej w Lozannie(Szwajcaria); "Liryki lozańskie"

Skałom trzeba stać i grozić,
Obłokom deszcze przewozić,
Błyskawicom grzmieć i ginąć:
Mnie płynąć, płynąć — i płynąć!...”

1840 - praca w katedrze literatur słowiańskich w College de France w Paryżu

1841 - spotkanie z Andrzejem Towiańskim

1846 - założenie koła Towiańczyków

1848 - "Skład zasad"; próba stworzenia Legionu Polskiego we Włoszech

1849 - założenie w Paryżu "Trybuny Ludów"

1852 - podjęcie pracy bibliotekarza w Bibliotece Arsenału

1854 - uczestnictwo w wojnie Krymskiej

5 marca 1855 - śmierć żony

1855 - wyprawa do Turcji

26 listopada 1855 - śmierć w Konstantynopolu

1856 - sprowadzenie zwłok do Paryża

1890 - uroczyste złożenie prochów Mickiewicza w krypcie na Wawelu

 

 

 

 

 

 Historia nadania imienia szkole


 • W roku szkolnym 2013/2014 I Liceum Ogólnokształcące w Łapach rozpoczęło realizację projektu pod nazwą:  

 ,,Nadanie Imienia Szkole”

  

Wybór patrona szkoły to bardzo ważne wydarzenie dla całej społeczności szkolnej. Uczniowie, rodzice i nauczyciele podejmą decyzję, która wpisze się w przyszłość naszej szkoły. Patron przez nas wybrany będzie dumą, symbolem i satysfakcją wszystkich pokoleń uczących się od 1944 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Łapach.

  

 • W dniu 13 grudnia 2013 roku Komisja nadzorująca działania projektu ogłosiła listę kandydatów wytypowanych zgodnie z procedurami i harmonogramem działań Projektu Nadania Imienia Szkole.

 

  

 • W dniu 23 stycznia 2014 roku odbyły się wybory na Patrona I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.

 W głosowaniu udział wzięli:  

 • pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy administracji i obsługi
 • uczniowie szkoły
 • rodzice uczniów
 • społeczność lokalna. 

Wyniki głosowania: 

  

 • 28 czerwca 2014 roku odbyła się Ceremonia Nadania Imienia Szkole połączona z Jubileuszem 70-lecia istnienia Liceum.

 

        Liceum otrzymało nowy sztandar z wizerunkiem Patrona Szkoły ufundowany  
        przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Radę Rodziców, Uczniów i         
        Pracowników Liceum. 

 • Podczas mszy świętej w kościele św. Krzyża w Łapach odbył się obrzęd wyświęcenia Nowego Sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach. Poczet w składzie: Patryk Puczkowski klasa II B, Justyna Łapińska klasa II C, Natalia Perkowska klasa II D, zajął centralne miejsce przed ołtarzem, zaś celebrans Ksiądz Doktor Andrzej Mikucki – Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej, w przeszłości także katecheta naszej szkoły - po odczytaniu modlitwy, dokonał aktu poświęcenia chorągwi. Ceremonii asystowali: Dyrektor Liceum Dariusz Wincenciak oraz Wicedyrektor Liceum Dorota Roman. 
 • Podczas części oficjalnej w I Liceum Ogólnokształcącym prowadzący uroczystość dokonał prezentacji Sztandaru oraz odbył się uroczysty moment wbijania w drzewiec Sztandaru honorowych gwoździ. Do wbicia gwoździa z nazwą :
  • Starostwo Powiatu Białostockiego – został zaproszony Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego,
  • Komitet Rodzicielski I LO w Łapach – został zaproszony Pan Dariusz Borowski – Przewodniczący Rady Rodziców,
  • Pracownicy I LO w Łapach – został zaproszony Pan Jacek Perkowski, przedstawiciel pracowników I LO w Łapach,
  • Uczniowie I LO w Łapach – została zaproszona  Martyna Roszkowska , przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego I LO w Łapach.

 

 • 01 września 2014 roku szkoła rozpoczęła nowy rok szkolny 2014/2015 jako
 I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach.

 

 

 

 

Jubileusz 75-lecia szkoły