AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW I GIMNAZJALISTÓW

Rada RodzicówSKŁAD RADY RODZICÓW 1. Pani Krystyna Perkowska (2C) - przewodnicząca    

2. Pan  Anna Gołębiewska (1B) - zastępca przewodniczącego

3. Pani Edyta Matusiecka (1C) - sekretarz

4. Pani Agnieszka Ossowska (1C) - członek

5. Pani Sylwia Mazur (3A) - członek

6. Pan Paweł Kosiński (3B) - członek

7. Pan Wojciech Jarczewski (3C) - komisja rewizyjna

8. Pani Danuta Łapińska (2A) - komisja rewizyjna

9. Pani Alicja Jakimiec (2B) - komisja rewizyjna
 

 


WPŁATY NA KOMITET RODZICIELSKI

I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach


Numer konta bankowego Bank Spółdzielczy Łapy

40 8081 0009 0002 1526 2000 0010


Jubileusz 75-lecia szkoły