AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW

Spacer po szkoleATUTY SZKOŁY

 

 • wysoki poziom nauczania,
 • bardzo dobra zdawalność matury,
 • bardzo wysoki procent absolwentów studiujących na wyższych uczelniach w całym kraju,  
 • sukcesy w wielu olimpiadach, konkursach i zawodach na szczeblu okręgu i kraju, 
 • stypendyści Ministra Edukacji Narodowej , Prezesa Rady Ministrów, Marszałka Województwa Podlaskiego,
 • dobrze zorganizowane pracownie, wszystkie z dostępem do Internetu,     
 • laboratorium językowe, tablice interaktywne dotykowe i magnetyczne, rzutniki multimedialne,
 • wdrożenie elektronicznego system kontroli frekwencji i postępów w nauce,
 • sala gimnastyczna, mała sala fitness, siłownia, stadion lekkoatletyczny z kortami, 
 • biblioteka z czytelnią – pracownią multimedialną ze stałym dostępem do Internetu,
 • bogata wideoteka,
 • udział w projekcie Inkubator Przedsiębiorczości,
 • wspieranie uczniów poprzez realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • ambitna i doświadczona kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach, 
 • możliwość rozwijania zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych ( np.: zespół wokalno-instrumentalny, teatr, SKS, kółka przedmiotowe, Szkolny Klub Europejski, wolontariat, wycieczki, rajdy rowerowe, inne ..),
 • bezpieczeństwo ( monitoring),
 • dla uczniów pobierających naukę poza miejscem stałego zamieszkania możliwość zakwaterowania w internacie, ( pokoje 2-osobowe, dostęp do bezprzewodowego Internetu, kafejki internetowe dla dziewcząt i chłopców), stołówka dostępna dla wszystkich chętnych.

Spacer po szkole.

Jubileusz 75-lecia szkoły