AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW

Jubileusz 70 - lecia. Msza Św. Spotkanie w szkole. 2014


 

CZĘŚĆ I

JUBILEUSZ 70 - LECIA. MSZA ŚW.

SPOTKANIE W SZKOLE.

    

 

,, Są dni, które można przeżywać wciąż na nowo.”

 

   28 czerwca 2014 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach odbyła się Uroczystość Nadania Imienia Szkole, pierwszego Patrona, Adama Mickiewicza  i Jubileusz 70 - lecia Liceum.

 

Nadanie Imienia Szkole to dzień szczególny dla całej społeczności szkolnej i lokalnej. Do tego dnia szkoła przygotowywała  się cały rok szkolny 2013/2014.

 

Najważniejsze chwile tej uroczystości dokumentujemy poniżej.

 

  

 

11.30 – Msza Święta

 

Jubileusz 70-lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach, połączony z nadaniem imienia Adama Mickiewicza szkole, rozpoczął się uroczystą Mszą Świętą, odprawioną o godzinie 11.30 w kościele Świętego Krzyża.

 

Eucharystię sprawował Ksiądz Doktor Andrzej Mikucki – Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej, w przeszłości także katecheta naszej szkoły. Przewodniczył on koncelebrze, w której uczestniczyli także absolwenci Liceum, a dziś czcigodni kapłani: Ksiądz Kanonik Zbigniew Gołubowski, Ksiądz Kanonik Józef Bagiński, Ksiądz Kanonik Jan Grochowski oraz Ksiądz Kanonik Wacław Polowczyk. Obecny był także absolwent Liceum, Alumn Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie  - Kleryk Paweł Komar.

 

Liturgia rozpoczęła się uroczystym wprowadzeniem nowego Sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach, przedstawiającego wizerunek Patrona Szkoły – Adama Mickiewicza, przez poczet w składzie: Magdalena Czajkowska klasa I A, Magdalena Kłoskowska klasa IC, Kacper Gołębiewski klasa I B.

 

Społeczność szkolna zadbała o odświętną oprawę liturgii. Dyrektor Szkoły Dariusz Wincenciak odczytał „Czytanie z Księgi proroka Izajasza”, zaś uczennica, Joanna Niewińska zaśpiewała responsorium oraz uroczyste „Ave Maria”. Wezwania modlitwy wiernych poprowadził uczeń Paweł Borowski.

 

W wygłoszonej homilii, Ksiądz Doktor Andrzej Mikucki nawiązał do bogatej tradycji i historii I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach, podkreślając znaczenie wartości patriotycznych oraz religijnych w dotychczasowej pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły. Celebrans zwrócił także szczególną uwagę na postać Adama Mickiewicza oraz wpływ dorobku wieszcza na kulturę polską i kształtowanie piękna rodzimego języka. W tym kontekście, kapłan mówił także o spoczywającej na szkole wielkiej odpowiedzialności za przyszłość Ojczyzny oraz kolejnych pokoleń Polaków. Przypomniał, iż w czasach strasznego terroru komunistycznego, łapskie liceum uchodziło za szkołę, w której wzrastało bardzo wiele powołań kapłańskich, co świadczyło o przekazywanych tu wartościach. Ksiądz Dyrektor odwołał się także do własnych wspomnień związanych z Liceum. W ciepłych słowach mówił o czasach, gdy uczył tu katechezy.

 

Kapłani oraz zgromadzeni wierni objęli swoją modlitwą całą społeczność szkolną Liceum: nauczycieli, pracowników, absolwentów, uczniów, rodziców oraz wszystkich tych, którzy odeszli już do Pana.

 

Po Komunii Świętej nastąpił obrzęd wyświęcenia nowego Sztandaru I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach. Poczet w składzie: Patryk Puczkowski klasa II B, Justyna Łapińska klasa II C, Natalia Perkowska klasa II D, zajął centralne miejsce przed ołtarzem, zaś celebrans po odczytaniu modlitwy, dokonał aktu poświęcenia chorągwi.

 

Ceremonii asystowali: Dyrektor Liceum Dariusz Wincenciak oraz Wicedyrektor Liceum Dorota Roman. To oni przyklękając i całując Sztandar, potwierdzili niejako przyjęcie honorowej opieki nad nowym symbolem szkoły oraz wierność ideałom reprezentowanym przez życie i twórczość patrona – Adama Mickiewicza. Uroczystość została zakończona wspólnym odśpiewaniem hymnu „My chcemy Boga”.

 

Obrzęd wyświęcenia Sztandaru Szkoły stał się  widzialnym znakiem zawierzenia całej społeczności I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach Boskiej Opatrzności.

 

Po zakończonej Mszy Św. wszyscy w uroczystym pochodzie przemaszerowali z Kościoła Parafialnego pw. Św. Krzyża do I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach. 

 

 

Opracował:

Adam Karasiewicz


Zdjęcia:

Mariusz Kamiński i Miłosz Perkowski

 

Jubileusz 70 - lecia. Msza Św. Spotkanie w szkole. 2014

Jubileusz 75-lecia szkoły