AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW

Kalendarium

 

 

KALENDARIUM

 

1944 - 1 października - szkoła rozpoczęła swoją działalność jako Gimnazjum Koedukacyjne im. Adama Mickiewicza w Łapach


1945 - maj - odbyła się pierwsza matura


1950 - utworzono Szkolne Koło Sportowe

 

1954 - powstał Chór Szkolny

 

1959 - zapada decyzja o rozpoczęciu budowy nowego gmachu szkoły

 

1965 - 1 września przekazano do użytku budynek internatu

 

1966 - 1 września rozpoczęto naukę w nowym budynku szkolnym

 

1966 - 21 sierpnia Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku nadało Liceum Ogólnokształcącemu imię Juliana Marchlewskiego, wręczenie Sztandaru Szkole

 

1972 - oddano do użytku korty i stadion

 

1974 - szkołę odwiedził Minister Oświaty i Wychowania Jerzy Wołczyk. Utworzono Żeńską Orkiestrę Dętą i klasy o profilu sportowym

 

1976 - oddano do użytku Izbę Pamięci Narodowej

 

1985 - nadano szkole Złotą Odznakę "Zasłużony Białostocczyźnie" 

 

1988 - wizyta Ministra Edukacji Narodowej Jacka Fisiaka, 12 listopada odsłonięto obelisk upamiętniający 70. rocznicę odzyskania niepodległości. Przekazano do użytku pierwszą salę komputerową

 

1990 - 15 marca Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o zaprzestaniu używania przez szkołę imienia Juliana Marchlewskiego 

 

1992 - odsłonięto tablicę upamiętniającą 70. rocznicę powstania na terenie Łap Związku Harcerstwa Polskiego

 

1994 - uroczyste obchody 50-lecia istnienia szkoły - I Zjazd Absolwentów

 

2002 - 1 września - przekształcono liceum ogólnokształcące o czteroletnim cyklu kształcenia w publiczną szkołę ponadgimnazjalną - trzyletnie liceum ogólnokształcące

 

2003 - szkoła otrzymała nazwę - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach

 

2004 - maj - odbył się po raz ostatni egzamin dojrzałości w czteroletnim liceum ogólnokształącym tzw. "stara matura" 

 

2005 - maj - przeprowadzono pierwszy egzamin maturalny w nowej formule - ocenianie zewnętrzne  

 

2005 - 25 czerwca - uroczyste obchody 60-lecia istnienia szkoły - II Zjazd Absolwentów

 

2009 - 21 grudnia - Walne Zgromadzenie nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego podjęło uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia „Łapski ogólniak” z siedzibą w Łapach. 

 

2010 - 11 stycznia - powołano Zarząd Stowarzyszenia "Łapski ogólniak"


2010 - maj, egzamin maturalny wg standardów egzaminacyjnych. Wprowadzono na maturze obowiązkową matematykę na poziomie podstawowym

 

2010 - 26 czerwca - uroczyste obchody 65-lecia istnienia szkoły - III Zjazd Absolwentów

 

2010 - listopad - wprowadzono elektroniczny system kontroli frekwencji i postępów w nauce

 

2011 - budynek szkolny otrzymał nowy wizerunek jako efekt prac remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz części terenu wokół szkoły

 

2012 - 12 czerwca - zostało utworzone przez Stowarzyszenie "Łapski ogólniak" Niepubliczne Gimnazjum z siedzibą w I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach

 

2013 - Rada Pedagogiczna rozpoczęła realizację projektu ,,Nadanie Imienia Szkole”


2014 - 23 stycznia odbyły sie wybory na Patrona I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach. Najwięcej głosów uzyskał Adam Mickiewicz


201408 lutego I Liceum Ogólnokształcące było gospodarzem eliminacji okręgowych XL Olimpiady Geograficznej. W czterdziestoletniej historii Olimpiady szkoła poszczycić się mogła 41 Finalistami etapu centralnego, w tym 10 Laureatami, co sklasyfikowało szkołę na 8 miejscu w Polsce

 

2014 - 28 czerwca odbył się Jubileusz 70-lecia Szkoły oraz IV Zjazd Absolwentów. Jubileusz rozpoczęła uroczysta Msza św. oraz nadanie I Liceum Ogólnokształcącemu w Łapach imienia Adama Mickiewicza. Liceum otrzymało nowy sztandar z wizerunkiem Patrona Szkoły ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Radę Rodziców, Uczniów i Pracowników Liceum.

 

2014  -  01 września Szkoła rozpoczęła nowy rok szkolny 2014/2015 jako

            I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach.


2015 - 11 marca nasza szkolna drużyna koszykarzy wywalczyła brązowy medal w Turnieju Finałowym w koszykówce chłopców szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, który odbył się w VI LO w Białymstoku. 


2015 - maj, egzamin maturalny wg podstawy programowej, wprowadzono obowiązkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym


2015 - 07 września rozpoczęły się prace remontowe boiska wielofunkcyjnego za budynkiem Liceum tzw. kortów. Na początku listopada boisko oddano do użytku.


2016 - 27 czerwca rozpoczęły się prace remontowe stadionu za budynkiem internatu Liceum.


2016 - 18 listopada - oficjalne otwarcie nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę, piłkę ręczną oraz koszykówkę. Uroczyste przecięcie wstęgi i poswięcenie czterotorowej bieżni okrężnej z nawierzchnią poliuretanową o długości 250 metrów. Obiekt został wyposażony w skocznię w dal wraz z 42 metrowym rozbiegiem oraz ośmiometrową piskownicą. Inwestycja zrealizowana została w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego. 


2019 - 17 stycznia odbyło się spotkanie absolwentów Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu z Panem Prezydentem RP Andrzejem Dudą


2019 - 08 czerwca odbył się Jubileusz 75 - lecia Liceum oraz V Zjazd Absolwentów


2019 - 19 czerwca mury szkoły opuściła ostatnia klasa gimnazjum. Niepubliczne Gimnazjum, w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, przestało istnieć 


2019 - od 01 września w budynku szkoły funkcjonują jednocześnie: pierwsza klasa czteroletniego Liceum (po ośmioletniej szkole podstawowej) oraz jako ostatnia pierwsza klasa wygaszanego już trzyletniego Liceum (po trzyletnim gimnazjum). Od tego roku Liceum ponownie jest czteroletnią szkołą 

 

 HISTORIA NADANIA IMIENIA SZKOŁY


 

Organizację liceum rozpoczęto już w 1944 roku. W sierpniu tegoż roku miasto Łapy otrzymało zezwolenie na otwarcie Gimnazjum. Pierwsza szkoła średnia w Łapach przyjęła nazwę:  

Gimnazjum Koedukacyjne im. Adama Mickiewicza w Łapach.

  

Pierwszym Dyrektorem i organizatorem życia szkoły został

 -- mgr Adam Filonik.           

Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27 sierpnia 1945 r. upaństwowiono szkołę i decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymstoku szkoła przyjęła nazwę: 

 

Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Łapach


  

 Na początku szkoła funkcjonowała w dawnej Kasie Stefczyka przy ulicy Manifestu Lipcowego, dzisiaj Główej. 

 

Rok 1946 - dawna siedziba liceum,dzisiaj w budynku tym mieści się Poradna Psychologiczno Zawodowa. Na fotografii uroczystość z okazji Święta Oświaty

 Rok 1946 - dawny budynek liceum, uroczystość z okazji Święta Lasu

 

 
Plan budowy nowego budynku wysunął dyrektor Józef Mroczek, a kontynuowali to przedsięwzięcie dyrektorzy: Halina Baranowska i Stanisław Szumski, którzy doprowadzili do urzeczywistnienia tych zamierzeń.

 


 28 października 1959 roku Prezydium PRN po przeanalizowaniu pisma Dyrekcji LO wystąpiło z wnioskiem do Prezydium WRN o uwzględnienie budowy szkoły w planach inwestycyjnych na lata 1960-1968. 

 

 
 Budowa obecnego budynku liceum

 

 

 W 1966 roku szkoła otrzymała nowy budynek wraz z internatem

 

przy ul.Barwikowskiej 10, dzisiaj Westerplatte.

 

 
Budynek internatu

 Prace niwelacyjne przed budynkiem szkoły, aktywnie uczestniczyła młodzież

Ostatnie prace kosmetyczne

Oczekiwanie na oficjalne oddanie budynkuszkoły

Uroczystość przekazania budynku szkoły

  

Pismem z dnia 21 sierpnia 1966 roku na podstawie zarządzenia

 Ministra Oświaty z dnia 25 maja 1960 r.

 w sprawie nazw szkół ogólnokształcących,

 zakładów kształcenia nauczycieli,

 szkół zawodowych i innych placówek oświatowo-wychowawczych

 zgodnie z paragrafem cytowanego zarządzenia

 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku nadało

 Liceum Ogólnokształcącemu imię Juliana Marchlewskiego.

 

 
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 21 maja 1967 roku

 nadano Szkole imię Juliana Marchlewskiego.

  

Z tą datą wiąże się również wręczenie Sztandaru Szkole.

  Wręczenie liceum sztandaru

 

W dniu 15 marca 1990 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o zaprzestaniu używania przez szkołę imienia Juliana Marchlewskiego.
W 2011 roku budynek szkolny otrzymał nowy wizerunek
jako efekt prac remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynku
oraz części terenu wokół szkołyW roku szkolnym 2013/2014 Rada Pedagogiczna rozpoczęła
realizację projektu ,,Nadanie Imienia Szkole”.


Finał tego projektu miał miejsce w dniu 28 czerwca 2014 roku podczas

Jubileuszu 70-lecia Szkoły oraz IV Zjazdu Absolwentów. 


W czasie uroczystej Mszy św. nastąpił Obrzęd Wyświęcenia nowego

Sztandaru Szkoły z wizerunkiem Patrona Adama Mickiewicza.Ceremonia Nadania Imienia Szkole odbyła się na sali gimnastycznej,

gdzie nastapił uroczysty moment

wbijania w drzewiec Sztandaru honorowych gwoździ.

 


01 września 2014 roku Szkoła rozpoczęła nowy rok szkolny 2014/2015 jako 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach.


 

 

Jubileusz 75-lecia szkoły