AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach

Kalendarium

 

 

KALENDARIUM

 

1944 - 1 października - szkoła rozpoczęła swoją działalność jako Gimnazjum Koedukacyjne im. Adama Mickiewicza w Łapach


1945 - maj - odbyła się pierwsza matura


1950 - utworzono Szkolne Koło Sportowe

 

1954 - powstał Chór Szkolny

 

1959 - zapada decyzja o rozpoczęciu budowy nowego gmachu szkoły

 

1965 - 1 września przekazano do użytku budynek internatu

 

1966 - 1 września rozpoczęto naukę w nowym budynku szkolnym

 

1966 - 21 sierpnia Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku nadało Liceum Ogólnokształcącemu imię Juliana Marchlewskiego, wręczenie Sztandaru Szkole

 

1972 - oddano do użytku korty i stadion

 

1974 - szkołę odwiedził Minister Oświaty i Wychowania Jerzy Wołczyk. Utworzono Żeńską Orkiestrę Dętą i klasy o profilu sportowym

 

1976 - oddano do użytku Izbę Pamięci Narodowej

 

1985 - nadano szkole Złotą Odznakę "Zasłużony Białostocczyźnie" 

 

1988 - wizyta Ministra Edukacji Narodowej Jacka Fisiaka, 12 listopada odsłonięto obelisk upamiętniający 70. rocznicę odzyskania niepodległości. Przekazano do użytku pierwszą salę komputerową

 

1990 - 15 marca Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o zaprzestaniu używania przez szkołę imienia Juliana Marchlewskiego 

 

1992 - odsłonięto tablicę upamiętniającą 70. rocznicę powstania na terenie Łap Związku Harcerstwa Polskiego

 

1994 - uroczyste obchody 50-lecia istnienia szkoły - I Zjazd Absolwentów

 

2002 - 1 września - przekształcono liceum ogólnokształcące o czteroletnim cyklu kształcenia w publiczną szkołę ponadgimnazjalną - trzyletnie liceum ogólnokształcące

 

2003 - szkoła otrzymała nazwę - I Liceum Ogólnokształcące w Łapach

 

2004 - maj - odbył się po raz ostatni egzamin dojrzałości w czteroletnim liceum ogólnokształącym tzw. "stara matura" 

 

2005 - maj - przeprowadzono pierwszy egzamin maturalny w nowej formule - ocenianie zewnętrzne  

 

2005 - 25 czerwca - uroczyste obchody 60-lecia istnienia szkoły - II Zjazd Absolwentów

 

2009 - 21 grudnia - Walne Zgromadzenie nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego podjęło uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia „Łapski ogólniak” z siedzibą w Łapach. 

 

2010 - 11 stycznia - powołano Zarząd Stowarzyszenia "Łapski ogólniak"


2010 - maj, egzamin maturalny wg standardów egzaminacyjnych. Wprowadzono na maturze obowiązkową matematykę na poziomie podstawowym

 

2010 - 26 czerwca - uroczyste obchody 65-lecia istnienia szkoły - III Zjazd Absolwentów

 

2010 - listopad - wprowadzono elektroniczny system kontroli frekwencji i postępów w nauce

 

2011 - budynek szkolny otrzymał nowy wizerunek jako efekt prac remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz części terenu wokół szkoły

 

2012 - 12 czerwca - zostało utworzone przez Stowarzyszenie "Łapski ogólniak" Niepubliczne Gimnazjum z siedzibą w I Liceum Ogólnokształcącym w Łapach

 

2013 - Rada Pedagogiczna rozpoczęła realizację projektu ,,Nadanie Imienia Szkole”


2014 - 23 stycznia odbyły sie wybory na Patrona I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach. Najwięcej głosów uzyskał Adam Mickiewicz


201408 lutego I Liceum Ogólnokształcące było gospodarzem eliminacji okręgowych XL Olimpiady Geograficznej. W czterdziestoletniej historii Olimpiady szkoła poszczycić się mogła 41 Finalistami etapu centralnego, w tym 10 Laureatami, co sklasyfikowało szkołę na 8 miejscu w Polsce

 

2014 - 28 czerwca odbył się Jubileusz 70-lecia Szkoły oraz IV Zjazd Absolwentów. Jubileusz rozpoczęła uroczysta Msza św. oraz nadanie I Liceum Ogólnokształcącemu w Łapach imienia Adama Mickiewicza. Liceum otrzymało nowy sztandar z wizerunkiem Patrona Szkoły ufundowany przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku, Radę Rodziców, Uczniów i Pracowników Liceum.

 

2014  -  01 września Szkoła rozpoczęła nowy rok szkolny 2014/2015 jako

            I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach.


2015 - 11 marca nasza szkolna drużyna koszykarzy wywalczyła brązowy medal w Turnieju Finałowym w koszykówce chłopców szkół ponadgimnazjalnych województwa podlaskiego, który odbył się w VI LO w Białymstoku. 


2015 - maj, egzamin maturalny wg podstawy programowej, wprowadzono obowiązkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym


2015 - 07 września rozpoczęły się prace remontowe boiska wielofunkcyjnego za budynkiem Liceum tzw. kortów. Na początku listopada boisko oddano do użytku.


2016 - 27 czerwca rozpoczęły się prace remontowe stadionu za budynkiem internatu Liceum.


2016 - 18 listopada - oficjalne otwarcie nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego do gry w siatkówkę, piłkę ręczną oraz koszykówkę. Uroczyste przecięcie wstęgi i poswięcenie czterotorowej bieżni okrężnej z nawierzchnią poliuretanową o długości 250 metrów. Obiekt został wyposażony w skocznię w dal wraz z 42 metrowym rozbiegiem oraz ośmiometrową piskownicą. Inwestycja zrealizowana została w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podlaskiego. 


2019 - 17 stycznia odbyło się spotkanie absolwentów Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu z Panem Prezydentem RP Andrzejem Dudą


2019 - 08 czerwca odbył się Jubileusz 75 - lecia Liceum oraz V Zjazd Absolwentów


2019 - 19 czerwca mury szkoły opuściła ostatnia klasa gimnazjum. Niepubliczne Gimnazjum, w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza, przestało istnieć 


2019 - od 01 września w budynku szkoły funkcjonują jednocześnie: pierwsza klasa czteroletniego Liceum (po ośmioletniej szkole podstawowej) oraz jako ostatnia pierwsza klasa wygaszanego już trzyletniego Liceum (po trzyletnim gimnazjum). Od tego roku I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza ponownie jest czteroletnią szkołą ponadpodstawową

 

 HISTORIA NADANIA IMIENIA SZKOŁY


 

Organizację liceum rozpoczęto już w 1944 roku. W sierpniu tegoż roku miasto Łapy otrzymało zezwolenie na otwarcie Gimnazjum. Pierwsza szkoła średnia w Łapach przyjęła nazwę:  

Gimnazjum Koedukacyjne im. Adama Mickiewicza w Łapach.

  

Pierwszym Dyrektorem i organizatorem życia szkoły został

 -- mgr Adam Filonik.           

Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 27 sierpnia 1945 r. upaństwowiono szkołę i decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego Białostockiego w Białymstoku szkoła przyjęła nazwę: 

 

Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Łapach


  

 Na początku szkoła funkcjonowała w dawnej Kasie Stefczyka przy ulicy Manifestu Lipcowego, dzisiaj Główej. 

 

Rok 1946 - dawna siedziba liceum,dzisiaj w budynku tym mieści się Poradna Psychologiczno Zawodowa. Na fotografii uroczystość z okazji Święta Oświaty

 Rok 1946 - dawny budynek liceum, uroczystość z okazji Święta Lasu

 

 
Plan budowy nowego budynku wysunął dyrektor Józef Mroczek, a kontynuowali to przedsięwzięcie dyrektorzy: Halina Baranowska i Stanisław Szumski, którzy doprowadzili do urzeczywistnienia tych zamierzeń.

 


 28 października 1959 roku Prezydium PRN po przeanalizowaniu pisma Dyrekcji LO wystąpiło z wnioskiem do Prezydium WRN o uwzględnienie budowy szkoły w planach inwestycyjnych na lata 1960-1968. 

 

 
 Budowa obecnego budynku liceum

 

 

 W 1966 roku szkoła otrzymała nowy budynek wraz z internatem

 

przy ul.Barwikowskiej 10, dzisiaj Westerplatte.

 

 
Budynek internatu

 Prace niwelacyjne przed budynkiem szkoły, aktywnie uczestniczyła młodzież

Ostatnie prace kosmetyczne

Oczekiwanie na oficjalne oddanie budynkuszkoły

Uroczystość przekazania budynku szkoły

  

Pismem z dnia 21 sierpnia 1966 roku na podstawie zarządzenia

 Ministra Oświaty z dnia 25 maja 1960 r.

 w sprawie nazw szkół ogólnokształcących,

 zakładów kształcenia nauczycieli,

 szkół zawodowych i innych placówek oświatowo-wychowawczych

 zgodnie z paragrafem cytowanego zarządzenia

 Kuratorium Okręgu Szkolnego w Białymstoku nadało

 Liceum Ogólnokształcącemu imię Juliana Marchlewskiego.

 

 
Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 21 maja 1967 roku

 nadano Szkole imię Juliana Marchlewskiego.

  

Z tą datą wiąże się również wręczenie Sztandaru Szkole.

  Wręczenie liceum sztandaru

 

W dniu 15 marca 1990 roku Rada Pedagogiczna podjęła uchwałę o zaprzestaniu używania przez szkołę imienia Juliana Marchlewskiego.
W 2011 roku budynek szkolny otrzymał nowy wizerunek
jako efekt prac remontowych wewnątrz i na zewnątrz budynku
oraz części terenu wokół szkołyW roku szkolnym 2013/2014 Rada Pedagogiczna rozpoczęła
realizację projektu ,,Nadanie Imienia Szkole”.


Finał tego projektu miał miejsce w dniu 28 czerwca 2014 roku podczas

Jubileuszu 70-lecia Szkoły oraz IV Zjazdu Absolwentów. 


W czasie uroczystej Mszy św. nastąpił Obrzęd Wyświęcenia nowego

Sztandaru Szkoły z wizerunkiem Patrona Adama Mickiewicza.Ceremonia Nadania Imienia Szkole odbyła się na sali gimnastycznej,

gdzie nastapił uroczysty moment

wbijania w drzewiec Sztandaru honorowych gwoździ.

 


01 września 2014 roku Szkoła rozpoczęła nowy rok szkolny 2014/2015 jako 

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach.


 

 

Jubileusz 75-lecia szkoły