AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach

Sport w szkole


Zarys historii sportu szkolnego

 

 Dobrymi wynikami może poszczycić się nasza szkoła w dziedzinie rozwoju i krzewienia kultury fizycznej i sportu na przestrzeni swych dziejów. Już od pierwszych lat powojennych dzięki zaangażowaniu ówczesnych nauczycieli wychowania fizycznego, rósł prestiż i zainteresowanie sportem w tej szkole, a uczniowie zaczynali odnosić swoje pierwsze, sportowe sukcesy.

 

W 1949 r. powstał na terenie naszego miasta Międzyszkolny Klub Sportowy, w skład którego wchodzili uczniowie Szkoły Ogólnokształcącej i Szkoły Zawodowej. W 1950 r. w związku z reorganizacją sportu szkolnego utworzono Szkolne Koło Sportowe przy LO w Łapach. Opiekę nad Kołem objęło miejscowe Koło Sportowe ,, Kolejarz”

Powstały  wówczas następujące sekcje: gimnastyka dziewcząt i chłopców, piłka siatkowa dziewcząt i chłopców, piłka koszykowa dziewcząt i chłopców, tenis stołowy, narciarstwo dziewcząt i chłopców, lekkoatletyka oraz łyżwiarstwo dziewcząt i chłopców.


         


         


         


          

Zachowane w szkole kroniki pochodzące z okresu 1959-1962 świadczą, iż uprawiano tutaj różne dyscypliny takie jak: biegi sztafetowe, lekką atletykę, piłkę siatkową, piłkę ręczną. Uczniowie liceum odnosili w tym czasie wiele zwycięstw na terenie miasta, powiatu, województwa, a także brali udział w spartakiadach. Zachowane dyplomy mówią nawet o osiągnięciach uczniów w skali kraju.

 

 

Zajęcia sportowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem od początku istnienia szkoły. Już w pierwszych latach zanotowano duże osiągnięcia w poszczególnych dyscyplinach. Pierwszym kontaktem sportowym był wyjazd ekip siatkarzy, koszykarzy i lekkoatletów na wojewódzkie mistrzostwa do Białegostoku. Największy sukces odnieśli koszykarze zdobywając wicemistrza MKS-ów okręgu białostockiego.


Jednym z większych sukcesów zanotowanych w roku szkolnym 1953/1954 na mistrzostwach lekkoatletycznych w Białymstoku było zajęcie I miejsca w biegu na 100 m przez Katarzynę Jabłońską oraz I miejsca w biegu na 200 m przez Halinę Łapińską. Na podium stanęli również chłopcy biorący udział w sztafecie 4 x100 m zajmując II miejsce. Ich koledzy ze sztafety 4 x 400 m wywalczyli również II miejsce.

 

Dużym wydarzeniem roku szkolnego 1956/1957 było zakwalifikowanie się 11 reprezentantów SKS na Mistrzostwa Polski w Gdańsku. Byli to : Tymiński, Maciejewska, Kisielewska, Osowska, Krysztopik, Łupińska,  Jarosiewicz, Jabłońska, Pilichowski, Skordziuk, Kosicki. Poza tym Katarzyna Jabłońska wzięła udział w zawodach w Łodzi jako reprezentantka województwa białostockiego.


Lata 1961- 1976 działalności mgr Tadeusza Chrulskiego były okresem największych sukcesów sportowych młodzieży naszego liceum.  

 Nasi uczniowie pod opieką T. Chrulskiego w roku szkolnym 1964/1965 zajęli 

  • I miejsce zespołowe w Spartakiadzie Powiatowej, 
  • II miejsce zespołowe w Lekkiej Atletyce w mistrzostwach młodzików.

 

W roku szkolnym 1965/1966 rozpoczęły się prace przygotowujące teren pod boisko szkolne, gdzie dużo inicjatywy wykazał przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego H. Dziemianowicz.

 Jesienią 1969 roku szkoła rozpoczęła prace nad budową stadionu szkolnego. Warunki bazowe uległy wówczas znacznej poprawie.

 

 

           


           

 

 

 

W początkach lat siedemdziesiątych  dominowała w szkole lekka atletyka, prowadzona przez nauczyciela wychowania fizycznego - T. Chrulskiego.

W 1972roku uczniowie odnieśli znaczące sukcesy w kraju:

 

  • III miejsce w lekkiej atletyce chłopców wśród liceów ogólnokształcących w Polsce

 

  • X miejsce w lekkiej atletyce chłopców wśród wszystkich szkół w Polsce

 

  • VIII miejsce dziewcząt wśród liceów ogólnokształcących w Polsce

 

  • XI miejsce dziewcząt wśród wszystkich szkół  w kraju.

 

W 1973r. lekkoatleci nie przegrali żadnych zawodów na szczeblu wojewódzkim.  W tym samym roku odbyła się II Białostocka Olimpiada w kategorii szkół średnich  i nasza szkoła  zajęła I miejsce zdobywając 140 punktów, dla porównania drużyna zajmująca II miejsce zdobyła tylko 55pkt.

 

Rok 1973 to także centralne zawody o Puchar Przeglądu Sportowego, gdzie nasi chłopcy wywalczyli

  •  I miejsce w kategorii liceów ogólnokształcących, a w punktacji ogólnej VI miejsce.

 

Kolejne lata to również pasmo sukcesów naszych uczniów.  Pod wodzą wybitnego, trenera i pedagoga, profesora T. Chrulskiego w 1974r. młodzież Liceum Ogólnokształcącego w Łapach zajęła

  • IX miejsce w Centralnych Sztafetowych Biegach Przełajowych w Tarnowie.     


 
         

         

                                                      


 

Można śmiało powiedzieć, że T. Chrulski był współtwórcą  sukcesów sportowych LO.

A oto niektórzy tylko mistrzowie, którzy odnieśli tryumfy na bieżniach i skoczniach, osiągając znakomite rezultaty: Marek Śliwowski, Eugeniusz Kulesza, Wanda Hangiel, Krystyna Kucewicz, Jerzy Łapiński, Radosław Prorok, Janusz Dawidziuk, Jerzy Penza, Mieczysław Korzeniecki,  Pyzlak, Jan Wnorowski,  Andrzej  Łapiński, Antoni Jankowski, Roman Czepe, Andrzej Pogorzelski, Jadwiga Rojsza, Teresa Rydzewska, Teresa Ryszt, Danuta Chilicka,  Jolanta Andrzejewska, Wiesława Komar.

 

W ostatnich trzech latach działalności mgr  Chrulskiego współpracował z nim mgr Janusz Kisielewski. Ich wspólną zasługą były liczne sportowe sukcesy zdobyte w tym czasie.

 

Systematycznie organizowane były również przez szkołę obozy szkoleniowe, które przynosiły efekty w postaci punktowanych miejsc w zawodach sportowych.

 

Od 22.VI.-.12.VII. 1975r. odbył się obóz sportowy w Ośrodku szkoleniowym w Augustowie, w którym uczestniczyło 50 osób. Oprócz ciężkich, planowanych treningów uczniowie wypoczywali nad pięknymi jeziorami.


         

 

Rok 1976 i kolejny obóz sportowy w Doktorcach, którego głównym celem było przygotowanie do startów w sezonie jesiennym. Kierownikiem wówczas był T. Chrulski - trener, J. Kisielewski – trener skoków, Z. Gryszko – trener średniaczek, trener sprintów – Kosicki, trener średniaków – R. Prorok, trener rzutów – M. Olszewski i J. Pęza.


         


                           


                           


                                                

 

 

 Tradycją LO w Łapach  był udział w corocznych zawodach lekkoatletycznych organizowanych zaraz po zakończeniu obchodów Święta Pracy - 1 maja.


                             

 

W 1976r. uliczne biegi sztafetowe, w których nasze dziewczęta i chłopcy zdobyli I miejsce, natomiast ulegli w 1977 tylko Technikum Mechanicznemu.


         


         


         


         


                                             W 1977r. pracę rozpoczął nauczyciel wychowania fizycznego E. Śmigielski. W tym samym roku odbyło się spotkanie podsumowujące sukcesy i osiągnięcia naszych sportowców. Na szczególne wyróżnienie zasłużył T. Łapiński z IV c i J. Rybicki, którzy reprezentowali naszą szkołę i miasto na zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych.

 

W 1977 r. na V Spartakiadzie Młodzieży Łódź – Piotrków Trybunalski sukces w podnoszeniu ciężarów odniósł Tadeusz  Łapiński, zdobywając złoty medal. Była to także zasługa trenera Antoniego Łapińskiego. W tym samym roku dziewczęta s sekcji koszykowej zajęły I miejsce w zawodach wojewódzkich w Białymstoku.

 

 

 

 

Rok szkolny 1979/1980 zakończył się miłym akcentem, a mianowicie zostały wręczone nagrody W.Maciejczukowi i J. Kisielewskiemu za całokształt pracy z młodzieżą i szerzenie kultury fizycznej w naszej szkole.

 

W latach 1979 - 1983 drużyna sekcji  koszykowej chłopców trzykrotnie stanęła na najwyższym podium w spartakiadach młodzieży szkół ponadpodstawowych. Trenerem zwycięskiej drużyny był  mgr Janusz Kisielewski. W tych samych latach sekcja lekkoatletyczna odniosła duże sukcesy w wielu dyscyplinach. Najlepszymi lekkoatletami tego okresu byli : Elżbieta Snarska, Urszula Litwińczuk oraz Katarzyna Jacewicz.

 

 

  Ważną postacią dla sportu naszego Liceum był Tomasz Łapiński.


 

 

 

 Urodzony w Łapach, do 17 roku życia występował w piłkarskim zespole ,, Pogoń Łapy”, by następnie przenieść się do I-ligowego ,, Widzewa Łódź”. Będąc uczniem naszej szkoły został reprezentantem kraju w piłce nożnej. Jednak największym sukcesem naszego absolwenta był udział w Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie w 1993 roku, gdzie wraz z piłkarką reprezentacja kraju wywalczył srebrny medal.

 

 


Reprezentacja Polski na Igrzyskach w Barcelonie. Tomasz – dolny rząd trzeci z prawej.

 Imprezą przynoszącą wiele sukcesów były zawody sportowo - obronne ,, Sprawni jak żołnierze”.  W roku szkolnym 1989/1990 dziewczęta z naszej szkoły wzięły udział w finale centralnym w Płocku, zajmując tam III miejsce drużynowo. Zawody finałowe przyniosły także tytuł I Vice Miss Mistrzostw Polski dla Marzeny Skłodowskiej oraz II Vice Miss Polski dla Izabeli Złotkowskiej. Rok później dziewczęta  uplasowały się na II miejscu w kraju. W skład drużyny wchodziły : Izabela Złotkowska, Urszula Bańkowska, Marzena Skłodowska, Elżbieta Szekalska, Joanna Niemczynowicz

 

Rok szkolny 1997/1998 przyniósł  II miejsce dziewcząt z naszego LO  w tychże zawodach w strefie mazursko – warszawskiej. Identyczne miejsce  nasi reprezentanci wywalczyli również w 1999roku.

 

          


                                                           

Sukcesy kolejnych równie zdolnych pokoleń uczniów naszej szkoły przedstawiamy w zakładce osiągnięcia / sportowe.
 

Zarys historii szkolnego sportu

Jubileusz 75-lecia szkoły