AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW

Jubileusz 70 - lecia. Część oficjalna. Nadanie imienia Adama Mickiewicza. 2014


CZĘŚĆ II

JUBILEUSZ 70 - LECIA. CZĘŚĆ OFICJALNA.

NADANIE IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA. 2014

    13.15 – Część oficjalna Uroczystości w szkole

 

Część oficjalną na sali gimnastycznej poprowadził nauczyciel polonista Adam Karasiewicz.

Poczet w składzie : Patryk Puczkowski klasa II B, Justyna Łapińska klasa II C, Natalia Perkowska klasa II D, wprowadził nowy Sztandar Szkoły. Zebrani, uroczyście odśpiewali hymn narodowy.

 

Po wysłuchaniu hymnu narodowego Pan Dyrektor Dariusz Wincenciak powitał wszystkich zebranych – absolwentów, gości honorowych, pracowników i uczniów szkoły, media.


Wśród gości honorowych powitał:

- Pana  Wiesława Pusza – Starostę Powiatu Białostockiego,

- Pana  Sławomira Gołaszewskiego – Przewodniczącego Rady Powiatu Białostockiego,

- Panią  Marię Marciszewską – Dyrektora Wydziału Spraw z zakresu edukacji publicznej,

- Panią Alinę Dźwilewską – Głównego Specjalistę do spraw z zakresu edukacji publicznej,

 - Pana Marka Frąckiewicz – Dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji, przedstawiciela Kuratorium w Białymstoku,

- Pana Wiktora Brzosko – Burmistrza Miasta i Gminy Łapy,

- Panią Halinę Kamińską – Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Łapach,

- Pana Andrzeja Rogowskiego – Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łapach,

- Pana Zdzisława Pęzę – Dyrektora CKP w Łapach,

- Panią Małgorzatę Łuczaj – Dyrektor PSP w Łapach,

- Pana Dariusza Borowskiego – Przewodniczącego Rady Rodziców.     

 

 

Serdecznie powitał przedstawicieli duchowieństwa:


- Księdza Doktora Andrzeja Mikuckiego – Dyrektora Caritas Diecezji Łomżyńskiej,

- Księdza Kanonika Jana Grochowskiego – kolekcjonera i wykonawcę autorskich zegarów, zaprezentowanych na dzisiejszej uroczystości.   

 

 

 

Szczególnie ciepło powitał emerytowanych dyrektorów, nauczycieli, pracowników szkoły:


- Panią Jadwigę Maciejewską – wieloletniego Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach i nauczyciela matematyki,

- Pana Fryderyka Nowickiego – Wicedyrektora, twórcę orkiestry i chóru szkolnego oraz nauczyciela muzyki,

- Pana Jerzego Rydzewskiego – zasłużonego nauczyciela,

- Pana Jerzego Krupa – wieloletniego kierownika internatu,

- Panią Stanisławę Gryszko – Wicedyrektor i nauczyciela historii,

- Panią Grażynę Olechnowicz – Wicedyrektor i nauczyciela języka polskiego,  

- Panią Krystynę Bokiniec – nauczyciela języka niemieckiego,  

- Pana Józefa Gołaszewskiego – nauczyciela przysposobienia obronnego,

- Pana Eugeniusza Hryncewicza – nauczyciela języka rosyjskiego,   

- Panią Teresę Komar – nauczyciela biologii,

- Panią Zofię Łapińską – nauczyciela geografii,

- Panią Jadwigę Mikołajczyk – nauczyciela chemii,

- Pana Mariana Olechnowicza – nauczyciela historii,

- Panią Irenę Owerczuk – nauczyciela języka rosyjskiego,

- Pana Jarosława Pola – nauczyciela techniki i plastyki,

- Pana Edwarda Śmigielskiego – nauczyciela wychowania fizycznego,

- Panią Stanisławę Jankowską – główną księgową,

- Panią Ewę Perkowską – pracownika sekretariatu.

Wszystkim emerytowanym pracownikom Liceum zostały wręczone przez młodzież szkolną symboliczne róże.

 Dyrektor powitał również przedstawicieli lokalnych mediów.

 

W swoim wystąpieniu Dyrektor Dariusz Wincenciak przypomniał postać Patrona Szkoły – Adama Mickiewicza. 


Fragment z przemówienia:

,, Mówić o Mickiewiczu- to mówić o pięknie, prawości i prawdzie, to mówić o sprawiedliwości, której był żołnierzem, o obowiązku, którego był bohaterem, o wolności, której był apostołem, o wyzwoleniu, którego był prorokiem.”

 

Słowa te o romantycznym wieszczu narodowym, a od 23 stycznia o Patronie naszej szkoły, wiele lat temu wypowiedział również wielki człowiek pióra – Wiktor Hugo.

Słowa te są wciąż aktualne, co postaram się uzasadnić.

Adam Mickiewicz 23 stycznia 2014 roku został wybrany przez społeczność szkolną Patronem naszego Liceum. Był nim w 1944 gdy szkoła funkcjonowała jako Gimnazjum Koedukacyjne im. Adama Mickiewicza w Łapach. W 1945 roku decyzją ministra oświaty zostało przekształcone w Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Łapach. 

Urodzony na Nowogródczyźnie poeta przede wszystkim był obywatelem i   spadkobiercą ponad czterowiekowej tradycji wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Szlachta litewska, z której wywodził się Mickiewicz, była od dawna spolonizowana i lojalna Koronie, choć jednocześnie zachowała dumę z historii Litwy.


Postać tego formatu nie wymaga szczególnej prezentacji, dlatego moim zamiarem nie jest omawianie głównych etapów życia poety, jak czynią to jego biografowie, podręczniki i encyklopedie. Moim zamiarem jest uświadomienie nam wszystkim wielkiego wpływu jego dzieł i czynów na świadomość milionów rodaków. Mickiewicz potrafił bowiem z olbrzymią siłą i mocą oddziaływać na naród w czasach, w których żył, a także po śmierci.  

 

Nakazywał walczyć z zaborcą o wolność narodową, podpowiadał, że w walce tej trzeba ,, być lisem i lwem”. Całe życie i dzieło wielkiego romantyka dowodzą, jak bardzo przyczynił się on do odzyskania przez Polskę suwerennego bytu. Po kres swojej ziemskiej wędrówki , krzewił wiarę w odrodzenie Polski. Tą wiarą zaraził Polaków i dlatego jego książek tak bardzo obawiali się i zaborcy w XIX wieku i marionetki totalitaryzmu w marcu 1968 roku, kiedy zabroniono wystawiania ,,Dziadów” w reżyserii Kazimierza  Dejmka na deskach Teatru Narodowego.

 

Dla kolejnych pokoleń Polaków stał się nauczycielem i mistrzem. Jego strofy uczyły i uczą miłości do ,,kraju lat dziecinnych” i do Ojczyzny ,,malowanej zbożem rozmaitem”. Na kartach epopei ,,Pan Tadeusz” poeta uwrażliwia na piękno ojczystego kraju i uwiecznia urok polskiego obyczaju. Przekonuje, że ostoją narodu jest wiara, zwraca się do Matki Boskiej – Ostrobramskiej i Częstochowskiej. W balladach wieszcz uczy, że największym bogactwem  jest  wrażliwość  na potrzeby drugiego człowieka. Nakazuje: ,,Miej serce i patrz w serce”, ale także przestrzega: ,,Nie ma zbrodni bez kary”.

 

Dzieła, które w większości powstały na emigracji, wyrażają Mickiewiczowski system wartości, są to: ojczyzna, wiara, wolność, tęsknota za krajem, prawda, dobro. To wartości uniwersalne, nieprzemijające. To drogowskaz nie tylko dla młodych, dla uczniów, ale także dla dorosłych. To wartości potrzebne i konieczne w dzisiejszym stechnicyzowanym, skomputeryzowanym świecie. Dziś w  dobie komercji, fleszy , kiczu młody człowiek musi być mądry, silny, odważny, dumny ze swego pochodzenia. A tego może nauczyć się właśnie  ze strof poety.

 

Adam Mickiewicz stał się wzorem i autorytetem dla wielu rodaków. Powoływali się na Niego, cytowali jego słowa tacy wielcy Polacy jak pierwszy Marszałek  Józef Piłsudski i papież  Jan Paweł II.

 

Marzenie poety spełniło się - ,,trafił pod strzechy” nie tylko w całej Polsce, jego dzieła zostały przetłumaczone na większość języków świata.

 

Naród tworzą język i kultura. Mickiewicz stał się podwaliną polskiej kultury i polskiego języka.

 

Polacy uwielbiali wieszcza już za życia, po śmierci czczą jego pamięć- nadają jego imię ulicom, szkołom, uniwersytetowi w Poznaniu. Dzieła są wielokrotnie wydawane, na stałe weszły do kanonu lektur, a kolejne inscenizacje ,,Dziadów” wyznaczały etapy w rozwoju polskiego dramatu i towarzyszyły przemianom Polski po II wojnie światowej.

 

W Istambule, Paryżu, Wilnie, Warszawie, Nowogródku i innych miejscach w Polsce i na świecie otwarto muzea i stałe ekspozycje poświęcone jego twórczości i postaci.

 

Po jego dzieła sięgają tacy filmowcy jak nagrodzony Oskarem Andrzej Wajda. Wielu wybitnych poetów i pisarzy uczyniło Mickiewicza bohaterem swoich dzieł. Czesław Niemen i Marek Grechuta wyśpiewali strofy romantycznego wieszcza. Jego grób na Wawelu codziennie odwiedzają tłumy, leżą tam zawsze świeże kwiaty.

 

To wszystko potwierdza, że Adam Mickiewicz żyje w polskiej pamięci i świadomości, jest wśród nas w XXI wieku.  

 

Jacek Łukasiewicz, jeden z biografów wieszcza powiedział: ,,W kulturze są miejsca pewne i trwałe: dzieła i ludzie(…), do których porównuje się inne miary. W polskiej kulturze jedną z postaci uznaną za wzorcową pozostaje Mickiewicz. 

 

W imieniu całej społeczności szkolnej i lokalnej wyrażam przekonanie, że wybierając Adama Mickiewicza Patronem naszego liceum zyskaliśmy bardzo trwały, sprawdzony przez pokolenia wzorzec, który okaże się  pomocny w naszej dalszej drodze przez życie. 

 

Nauka w szkole noszącej imię Adama Mickiewicza to nie tylko powód do dumy, ale też dobra wróżba na przyszłość. Drodzy Uczniowie, ucząc się w tej szkole możecie  zdobyć wszechstronne wykształcenie i realizować swoje pasje, aby odnieść życiowy sukces, czego życzymy Wam wszystkim.

 

Zakończę swoje wystąpienie słowami współczesnego poety Tadeusza Różewicza, który o Patronie naszej szkoły powiedział tak:

 

,,Chleb / który żywi i zachwyca/który się w krew narodu zmienia/ poezja Mickiewicza/sto lat nas karmi/ten sam chleb/siłą uczucia/rozmnożony.”

Koniec cytatu.

 

 


Ceremonia Nadania Imienia Szkole


Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach Dariusz Wincenciak odczytał Uchwałę Rady Powiatu  dotyczącą Nadania Imienia Szkole i uroczyście oznajmił, że od 01 września 2014 roku uczniowie rozpoczną naukę w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Łapach.

 

Prowadzący uroczystość dokonał prezentacji sztandaru.

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu o wymiarach jednego metra. Obszyty jest złotymi  frędzlami, a drzewiec o wysokości 2,5 m zakończony jest okuciem z metalowym orłem. Na czerwonym rewersie umieszczono godło państwowe – srebrny orzeł ze zwróconą w prawo głową ozdobioną złotą koroną. Pod orłem widniej napis: Rzeczpospolita Polska.

Awers jest w kolorze ecri. Pośrodku znajduje się tkany wizerunek Adama Mickiewicza. Wokół Patrona umieszczona jest nazwa szkoły I Liceum Ogólnokształcące im. Adam Mickiewicza w Łapach oraz rok nadania imienia 2014.  

 

Po prezentacji  nastąpił uroczysty moment wbijania w drzewiec Sztandaru honorowych gwoździ. Do wbicia gwoździa z nazwą :

 

 • Starostwo Powiatu Białostockiego – został zaproszony Pan Wiesław Pusz – Starosta Powiatu Białostockiego,
 • Komitet Rodzicielski I LO w Łapach – został zaproszony Pan Dariusz Borowski – Przewodniczący Rady Rodziców,
 • Pracownicy I LO w Łapach – został zaproszony Pan Jacek Perkowski, przedstawiciel pracowników I LO w Łapach,
 • Uczniowie I LO w Łapach – została zaproszona  Martyna Roszkowska , przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego I LO w Łapach.

 


Na zakończenie ceremonii prowadzący Pan Adam Karasiewicz podsumował:


 • Od dzisiaj, my, jako społeczność szkoły będziemy pod opiekuńczymi skrzydłami naszego Patrona.
 • Sztandar dla społeczności szkolnej ma znaczenie symboliczne – to znak Polski, Ojczyzny, jaką jest Szkoła.
 • Od nowego roku szkolnego 2014/2015 nazwa naszej szkoły brzmieć będzie:


I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach.

 

Powagę słów prowadzącego uhonorowała pieśń

,,Gaude Mater Polonia.”

 

 

 

Wystąpienia przedstawicieli  władz oświatowych

 

 • Głos zabrał Starosta Powiatu Białostockiego Pan Wiesław Pusz. Podziękował Dyrekcji Szkoły i Radzie Pedagogicznej za wieloletni trud w pracy pedagogicznej i wychowawczej. Podkreślił zasługi szkoły. Życzył kolejnych sukcesów w pracy.

Z okazji Jubileuszu 70 - lecia I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach przekazał na ręce Dyrektora pamiątkową Statuetkę.   

 

Z rąk Starosty za całokształt pracy dydaktyczno - wychowawczej  nagrodzeni zostali:

- Pan Dariusz Wincenciak – Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach i nauczyciel informatyki, 

- Pani Dorota Roman – Wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach i nauczyciel matematyki,

- Pani Joanna Gradkowska – nauczyciel języka polskiego,

- Pani Renata Rodowicz-Holak – nauczyciel biologii,

- Pan Zbigniew Płoński – nauczyciel geografii,

- Pan Jacek Perkowski – nauczyciel języka angielskiego.


 •  Głos zabrał przedstawiciel Kuratorium w Białymstoku

– Pan Marek Frąckiewicz – Dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji.

W imieniu Podlaskiego Kuratora Oświaty Jerzego Kiszkiel wręczył pamiątkową tablicę. Życzył wielu dalszych sukcesów w pracy.

 

Zakończeniem części oficjalnej było wyprowadzenie Sztandaru Szkoły.Wystąpienia absolwentów i zaproszonych gości.

  

 • Głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Łapy Wiktor Brzosko. Przypomniał, że jest absolwentem naszego Liceum. Życzył dalszych sukcesów.

 • Ksiądz Jan Grochowski – absolwent naszego Liceum z połowy lat pięćdziesiątych, podziękował za przygotowanie tak pięknej uroczystości, podarował szkole na ręce Dyrektora wiszący zegar, którego pełne godziny są wizerunkiem kolejnych dwunastu Dyrektorów naszego Liceum.

 • Następnie głos zabrał Eugeniusz Kosicki – absolwent szkoły z  roku 1951. Przywołał wspomnienia z czasu  nauki w szkole. Przypomniał postać Pani Haliny Popławskiej  - nauczycielki języka francuskiego w pierwszych latach istnienia szkoły. Zaprezentował książkę swego brata Stanisława Kosickiego pt.,,Niezwykłe Życie Profesora”, opowiadającą o pedagogu z powołania – Jerzym Rydzewskim.

 • Głos zabrała Zofia Łapińska – wieloletni nauczyciel geografii i członek Komitetu Głównego Olimpiady Geograficznej. W  imieniu Polskiego Towarzystwa Geograficznego z okazji Jubileuszu 40 – lecia Olimpiady Geograficznej, którego Gospodarzem było I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach, złożyła wyrazy uznania Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu 

 ,,za wieloletnie owocne krzewienie idei olimpijskiej wśród młodzieży, rozbudzanie zainteresowań oraz doskonalenie umiejętności uczniów w zakresie nauk geograficznych, co zaowocowało sukcesami w zawodach olimpijskich w skali krajowej.”

Podkreśliła, że zdobywając 40 tytułów laureata lub finalisty Olimpiady Geograficznej znaleźliśmy się w gronie 6 najlepszych szkół w Polsce, uhonorowanych takim dyplomem.

 

 • Głos zabrał Roman Czepe – Wiceprzewodniczący Klubu Radnych Prawo i Sprawiedliwość Rady Miejskiej w Łapach. Absolwent rocznik 1975.

Ciepło, serdecznie i dosyć żartobliwie przekazał osobiste refleksje o swojej, jak powiedział, ukochanej szkole. Podziękował za zorganizowanie kolejnego Jubileuszu, wyraził nadzieję na ich kontynuację.

 

 


Podziękowania sponsorom - bez ich wsparcia i pomocy finansowej dzisiejsza uroczystość nie byłaby tak dostojna.

 

 Sponsorzy Uroczystości:

- Urząd Miasta i Gminy w Łapach,

- Urząd Miasta i Gminy w Surażu,

- Urząd Gminy w Sokołach,

- Bodex  Group sp. z.o.o,

- Spółdzielnia Mleczarska w Łapach,

- PSS Społem w Łapach,

- Pani Wiesława Maria Warakomska, Kancelaria Notarialna w Łapach,

- Pan Jan Klewinowski, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Eltron w Łapach,

- Pan Lech Truskolaski, zakład Cukierniczy „U Lecha” w Łapach.

 


 

Opracowały:

Dorota Roman i Joanna Gradkowska

 

Zdjęcia:

Mariusz Kamiński i Miłosz PerkowskiJubileusz 70 - lecia. Oficjalne otwarcie. Nadanie imienia Adama Mickiewicza. 2014

Jubileusz 75-lecia szkoły