AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach

MATURA

 

 

Drodzy Maturzyści i Absolwenci MATURA 2020 - ważne informacje


1.O egzaminie

2. Informatory maturalne 

3. Arkusze maturalne

4. Harmonogram, komunikaty i informacje

5. Karty wzorów: matematyka, biologia, chemia, fizyka

6. Materiały dodatkowe

 

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w ŁomżyDEKLARACJE MATURALNE

  

 

Pobrany plik należy:

- zapisać na komputerze

- wypełnić w wersji elektronicznej 

- wydrukować obustronnie w dwóch egzemplarzach

- podpisać

- dostarczyć do wychowawcy klasy 

(absolwenci dostarczają wydruk do sekretariatu szkoły - 2 egzemplarze).

 Uwaga - wydruk wyraźną, dużą czcionką.

 


1. Identyfikator szkoły:    200206 - 09108

2. Dane osobowe wpisujemy zgodnie z instrukcją w deklaracji - między innymi nazwisko rodowe (jeśli uczeń zmienił), aktualny telefon i e-mail ucznia)

3. Zaznaczenie jednego z trzech kwadratów dotyczących przystępowania do egzaminu maturalnego

4. Deklaracja przedmiotów obowiązkowych poprzez wpisanie X oraz wybór języka obcego nowożytnego

5. Deklaracja przedmiotów dodatkowych (co najmniej jednego); jeśli nie przystępujemy do części ustnej należy wybrać opcję - nie przystępuję

6. Podpisanie przetwarzania danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia oraz oświadczeń

7. Odpowiedzialność za błędnie wpisane dane osobowe ponosi uczeń!

8. Termin wypełnienia deklaracji wstępnej –  30 września 2020r.

9. Termin wypełnienia deklaracji ostatecznej –  07 lutego 2021r.
Jubileusz 75-lecia szkoły