AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach

Jubileusz 75 - lecia - 2019
JUBILEUSZ 75 – LECIA
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ADAMA MICKIEWICZA w ŁAPACH

V ZJAZD ABSOLWENTÓW

 

   Rok 1944 – to był szczególny rok w życiu pewnej lokalnej społeczności. Rok 2019 – to jest szczególny rok w życiu owej społeczności.

Co łączy ten czas 75 lat?  Istnienie I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach.

   Dostojny Jubileusz obchodzi pierwsza w mieście szkoła średnia, która powstała niczym feniks z popiołów wojennej pożogi, na przekór wszelkim dziejowym trudnościom.

 75 świeczek na urodzinowym torcie - to dobry moment na refleksje, podsumowania, bilans osiągnięć.                                                                                                                                                              Sporo wiedzy o historii szkoły, jej osiągnięciach, sukcesach opublikowano w mediach, umieszczono w kronikach szkoły, utrwalono na czarno-białych lub kolorowych fotografiach, a Jubileusz – to strażnik pamięci o Twórcach tych dziejówNauczycielach, Uczniach, Wspólnocie Szkolnej.

Bez nich nie byłoby powodu do świętowania. Potwierdzają to słowa Jonatana Edwards’a : 


„Nauczyciele i uczniowie to dwie uzupełniające się zmienne:
żadna nie byłaby tym, czym jest, bez obecności tej drugiej”                                      PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZU 75- LECIA                                           I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. ADAMA MICKIEWICZA w ŁAPACH

 

Uroczysta Msza Święta

 

    Obchody niezwykłego Jubileuszu rozpoczęły się 8 czerwca 2019 roku o godzinie 15.00 uroczystą Mszą Świętą, odprawioną w Kościele pw. Świętego Krzyża w Łapach.

  • Koncelebrze przewodniczył Ksiądz Doktor Andrzej Mikucki, a towarzyszył mu Ksiądz Marek Soliwoda.

     Odświętną oprawę liturgii, z udziałem uczniów i nauczycieli, wzbogaciła homilia Księdza Doktora Andrzeja Mikuckiego, nawiązująca do okoliczności, w których zebrali się wierni – tradycji i historii          I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach - podkreślająca zasługi społeczności w niej funkcjonującej w kształtowaniu postaw patriotycznych i krzewieniu wartości religijnych mimo często niesprzyjających okoliczności. Kaznodzieja zwrócił także uwagę na postać Adama Mickiewicza – Patrona Szkoły - jego ogromną rolę w ocaleniu tożsamości Narodu Polskiego. Ksiądz celebrans przywołał własne doświadczenia związane z kilkuletnią pracą nauczyciela – katechety edukującego młodzież naszej szkoły.

   Kapłani i zgromadzeni na uroczystej liturgii, wierni objęli modlitwą wszystkich żyjących uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów, powierzając ich Bożej Opatrzności, a tych, spośród społeczności szkolnej, którzy odeszli już do Wieczności, wsparli modlitwą o dostąpienie przez nich radości Życia Wiecznego. Uroczystą Mszę Świętą zwieńczyło odśpiewanie pieśni „My chcemy Boga”.

 •   Wspólny spacer z Kościoła Parafialnego pw. Świętego Krzyża w Łapach  do budynku I Liceum Ogólnokształcącego stał się wstępem do kolejnej części programu szkolnego święta.

       

Część oficjalna Uroczystości w szkole

 

      Część oficjalną uroczystości urodzinowych I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach rozpoczęto w sali gimnastycznej odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” i powitaniem przez Dyrektora Szkoły Pana Dariusza Wincenciak wszystkich zebranych: absolwentów, gości honorowych, nauczycieli, pracowników i uczniów, przedstawicieli mediów.

 

Uroczystość Jubileuszu zaszczycili swą obecnością goście honorowi – wśród nich:


• Przedstawiciele organów samorządowych , oświatowych, terytorialnych:

Pan Roman Czepe – Wicestarosta Powiatu Białostockiego

Pani Maria Marciszewska – Dyrektor Wydziału Oświaty i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Białymstoku

Pan Krzysztof Gołaszewski – Burmistrz Łap

Pan Sławomir Maciejewski – Przewodniczący Rady Miasta Łapy

Pani Elżbieta Brzosko – Przewodnicząca Związku Zawodowego NSZZ „ Solidarność”

Pan Radosław Wojciula - Przewodniczący Rady Rodziców


Pani Barbara Bajda, Pani Ewa Stranc, Pani Dorota Kondraciuk, Pani Wiesława Wincenciak, Pani

Małgorzata Koszczuk- Petrych, Pan Krzysztof Dobkowski, Pan Mariusz Gołaszewski, Pan Daniel

Gołaszewski, Pan Dariusz RydzewskiDyrektorzy Szkół i Placówek Kulturalno - Oświatowych


Przedstawiciele duchowieństwa:

Ksiądz Doktor Andrzej Mikucki – Dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej, nauczyciel - katecheta

Ksiądz Marek Soliwoda – nauczyciel - katecheta


• Emerytowani dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy szkoły:

Pani Jadwiga Maciejewska – dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach w latach 1988-2006, nauczyciel matematyki, kierownik internatu, absolwentka szkoły

Pan Fryderyk Nowicki – wieloletni wicedyrektor szkoły, nauczyciel muzyki i przysposobienia obronnego, założyciel żeńskiej orkiestry dętej i chóru szkolnego

Pani Stanisława Gryszko – wieloletni wicedyrektor szkoły, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie

Pani Zofia Łapińska – nauczyciel geografii

Pan Jarosław Pol – nauczyciel plastyki i techniki

Pan Józef Gołaszewski – nauczyciel przysposobienia obronnego

Pan Józef Krupa – nauczyciel, wychowawca, kierownik internatu

Pani Teresa Komar – nauczyciel biologii

Pani Krystyna Bokiniec – nauczyciel języka niemieckiego i języka rosyjskiego

Pani Jadwiga Mikołajczyk – nauczyciel chemii

Pan Edward Śmigielski – nauczyciel wychowania fizycznego

Pani Krystyna Panasko – Samczuk – nauczyciel – bibliotekarz

Pani Urszula Brysiewicz – nauczyciel języka angielskiego

Pan Zbigniew Płoński – nauczyciel geografii

Pani Alicja Saeed – nauczyciel wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości

Pani Stanisława Jankowska – wieloletni główny księgowy szkoły

Pani Ewa Perkowska – wieloletni sekretarz szkoły

Pani Barbara Mrówka, Pan Antoni Owczarczuk – pracownicy szkoły

    


W programie oficjalnych obchodów Jubileuszu znalazły się także wystąpienia:

Przedstawicieli obecnej i byłej Dyrekcji Szkoły :

Pana Dariusza Wincenciak i Pani Jadwigi Maciejewskiej

• Przedstawicieli władz oświatowych i samorządowych:

Pana Romana Czepe, Wicestarosty Powiatu Białostockiego, Pana Sławomira Maciejewskiego – Przewodniczącego  Rady Miasta Łapy

Pana Krzysztofa Gołaszewskiego – Burmistrza Łap

• Przedstawicieli absolwentów oraz zaproszonych gości:

Pani Doroty Kondraciuk - Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach, absolwentki szkoły,

Pana Romana Czepe - Wicestarosty Powiatu Białostockiego oraz Pana Krzysztofa Gołaszewskiego – Burmistrza Łap – absolwentów szkoły.

 • Prestiżu Jubileuszowi 75- lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach nadały szczególne gratulacje i życzenia dalszego rozwoju, podążania za własnymi marzeniami skierowane do Dyrekcji, Nauczycieli, Uczniów, Pracowników, Rodziców, Absolwentów Szkoły, które napłynęły od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy i Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego

 

        Powoli patetyczny nastrój, towarzyszący zgromadzonym, przerodził się w mniej oficjalny. Przyszła bowiem pora na część artystyczną, wypełnioną muzyką i pięknym śpiewem.

Nie od dziś wiadomo, że muzyka łagodzi obyczaje, łączy pokolenia, przełamuje wszelkie bariery.

       Wykonawcami niezwykłego koncertu zatytułowanego „ Lubię wracać” byli artyści Filharmonii i Opery Podlaskiej, niegdyś duet uczniowsko-koleżeński naszej szkoły, dziś małżeński - Maria i Kamil Wróblewscy.

  •    I wreszcie nadszedł czas na spotkania po latach, te koleżeńskie, klasowe, towarzyskie, bo po to, tak naprawdę organizuje się zjazd absolwentów w miejscu wyjątkowym, sentymentalnym – w murach opuszczonej przed laty szkoły.

 


Część nieoficjalna Uroczystości Jubileuszowych

 Spotkania po latach

 

        Przybyli, przyjechali, a nawet przybiegli z różnych stron Regionu, Polski, Świata. Okazja  niezwyczajna. Warto się na tę chwilę odpowiednio przygotować. Radosne powitania poprzedzone sprawdzeniem, z kim będziemy świętować, przeplatały się z bardziej lub mniej udanymi próbami rozpoznania niektórych osób po latach rozłąki. Opowieściom, anegdotom nie było końca! Ożyły studniówki, bale maturalne i karnawałowe, dawne prywatki nazywane obecnie domówkami. Edukacja, choć już w nowych szatach, nie wpłynęła na zmianę szkolnych obyczajów. Studniówki są do dziś najważniejszą częścią tradycji tej szkoły. Nawet stan wojenny, przerwy w dostawach prądu i „stopień zasilania dwudziesty” nie były w stanie tego zmienić.


        Pozostały w pamięci dawnych uczniów słynne sentencje niezapomnianych nauczycieli np. „ 3 O       w uczniowskiej drodze do sukcesu” śp. Prof. Mieczysława Górskiego : Olej w głowie”,  „Ołów w …… tym, co służy do siedzenia” ,  „Ochota do nauki”. Rygor szkolnej codzienności stał się, wraz z upływem czasu, towarzyską gratką, bo któż, z nieco wcześniej urodzonych absolwentów, nie pamięta wizerunku ucznia I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach z lat minionych?                                              Strój szkolny, odpowiednia fryzura, obuwie profilaktyczne na zmianę, „makijaż z wody”, tarcza szkolna obowiązkowo przyszyta / nie przypięta / do rękawa wierzchniego ubrania.


         Niesamowita atmosfera radości z powrotu i poznania, emocje i entuzjazm, łzy wzruszenia i uśmiech na twarzach towarzyszyły absolwentom i wszystkim uczestnikom również podczas balu w Restauracji „Sfera”, który trwał aż do świtu. Tylko perspektywa ponownego rozstania z gronem przyjaciół, koleżanek i kolegów ze szkolnej ławki wyzwoliła uczucie żalu, aż chciało się wołać: „Chwilo trwaj….”! Ale, jak zatrzymać czas, który pędzi, jakby wpadł w jakiś trans?       Carpe diem!

                                                                                                                    

                                                                        Ewa Gierałtowska

      

    

JUBILEUSZ 75 - LECIA LICEUM. V ZJAZD ABSOLWENTÓW 2019

Jubileusz 75-lecia szkoły