I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
https://lo-lapy.superszkolna.pl

18 grudnia 2018 22:12 | Aktualności

Jubileusz 75 - lecia

Serdecznie zapraszamy

wszystkich uczniów i pracowników naszej szkoły na

V ZJAZD ABSOLWENTÓW

z okazji Jubileuszu 75 – lecia

I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach

 

8 czerwca 2019 rokuProgram uroczystości


Zgłoszenie uczestnictwa w Balu Absolwenta

można wysłać, w terminie do 30 kwietnia 2019 roku:


listownie na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach,

ul. Boh. Westerplatte 10,

18 - 100 Łapy

 

pocztą elektroniczną na adres:

stowarzyszenie@lo-lapy.org

W zgłoszeniu należy podać:

1)      imię i nazwisko,

2)      nazwisko rodowe,

3)      rok ukończenia szkoły,

4)      klasę,

5)      nr telefonu do kontaktu

Prosimy o dokonywanie wpłat, w terminie do 30 kwietnia 2019 roku, na konto Komitetu Rodzicielskiego przy I LO im A. Mickiewicza w Łapach.


Nr konta: 40 8081 0009 0002 1526 2000 0010

Tytuł przelewu: V Zjazd Absolwentów, imię i nazwisko uczestnika, rok ukończenia szkoły


Powiadom o Zjeździe Koleżanki i Kolegów !