AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW I GIMNAZJALISTÓW

Aktualności

11 kwietnia 2019 17:30 | Aktualności

Rozmowa młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach ze Starostą Powiatu Białostockiego Panem Janem Bolesławem Perkowskim 2019
                   Grupa zadaniowa projektu Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach udała się na spotkanie ze Starostą Powiatu Białostockiego Panem Janem Bolesławem Perkowskim. Spotkanie miało na celu przedstawienie działań związanych z realizacją projektu. Otrzymaliśmy zapewnienie od Pana Starosty o włączenie się w naszą akcję.

GZ: Nasze liceum uczestniczy w projekcie ANP. Główną wartością projektu jest patriotyzm. Jakie znaczenie w dzisiejszych czasach  ma to słowo dla Pana, kiedy już nie trzeba ryzykować życiem i chwytać za broń. W jaki sposób Pan wyraża swoją miłość do Ojczyzny?

JP: O Polskę nie trzeba walczyć z bronią w ręku, ale trzeba zawsze pamiętać, że wolność można szybko stracić, że nie jest ona dana na zawsze. Patriotyzm, w moim rozumieniu, to  miłość do ojczyzny wyrażona realizacją najważniejszych wartości. Istotne jest to, abyśmy obchodzili święta narodowe i nie wstydzili się wyrażać  naszej polskości. Polacy w czasie narodowych świąt wywieszają flagi, manifestując tym swoją tożsamość i właśnie tak powinno być.

My, Polacy, powinniśmy rozmawiać ze sobą i działać na rzecz dobra naszego kraju. Działać nie tylko lokalnie, w samorządach i troszczyć się jedynie o najbliższe otoczenie, ale patrzeć dalej i zastanawiać się, jak działać jeszcze efektywniej, aby wszystkim pokoleniom, mieszkającym w naszej ojczyźnie, żyło się lepiej.

GZ: Jakie wartości powinien wyznawać młody człowiek?

JP: Młody człowiek powinien zawsze kochać i szanować Ojczyznę. Powinien pamiętać o tych wszystkich ludziach, którzy ginęli za nasz kraj, za każdy skrawek naszej ziemi. Powinien wykonywać swoje obowiązki najlepiej jak potrafi dla swego dobra  i całej Ojczyzny. Praca, wypełnianie obowiązków to służba, a nawet poświęcanie się dla drugiego człowieka. Ojczyzna to my wszyscy, powinniśmy szanować siebie i służyć sobie nawzajem.

Ja również czuję się młody i spełniam pewną misję. Byłem przedsiębiorcą, zrezygnowałem z tej działalności. Staram się działać na rzecz powiatu, społeczności tu żyjącej i pełnić swoją rolę, najlepiej jak potrafię. Mam nadzieję, że mi się uda. Myślę, że taki powinien być wymiar współczesnego patriotyzmu.

GZ:  Kto jest dla Pana autorytetem? Gdzie, my młodzi, mamy dziś szukać autorytetów?

JP. Patrząc wstecz, mogę podać przykład Marszałka Józefa Piłsudskiego, wielkiego patrioty w walce o wolność ojczyzny. Polska wiele mu zawdzięcza, powinniśmy bez wątpienia o nim pamiętać i brać za przykład, jeśli chodzi o bezgraniczną miłość do Ojczyzny. Autorytetem powinien być człowiek, który wyznaje podstawowe wartości. Przyjrzyjcie się swoim nauczycielom, rodzicom. Mój ojciec  zawsze się wzrusza, przywołując wspomnienia ludzi, którzy przeżyli wojnę, patrząc na zdjęcia ułanów. Zawsze widzę łzy w jego oczach i wiem, że Ojczyzna  żyje w nim, a on żyje dla niej. Pamiętam swoich nauczycieli, wśród nich też były postacie godne naśladowania.

GZ: W ramach ANP realizujemy projekt, który ma na celu zwiększenie świadomości ludzi dotyczącej zmniejszenia zużycia folii. W jaki sposób Starostwo Powiatowe  przyczynia się do ochrony środowiska?

 JP. Na pewno jednym z działań jest wsparcie waszego projektu. Cieszę się, że będziecie edukować swoich młodszych kolegów, bo od tego zaczyna się nasza świadomość. Im wcześniej zaczniemy w sobie wyrabiać nawyki, tym większa szansa na to, że będziemy żyć bardziej świadomie i tę świadomość  przekazywać dalej.

Prowadzimy segregację śmieci. Pewne rzeczy zostały uregulowane ustawowo, za reklamówki trzeba płacić, co skłania nas do ograniczenia zużycia folii. Promujemy torby ekologiczne. Jeden z naszych resortów prowadzi działania i dba o to, aby środowisko było obciążane jak najmniej. Promujemy właściwe podejście do tematu związanego z ochroną środowiska.

GZ. Dziękujemy Panu za rozmowę i czas poświęcony dla nas. Cieszymy się, że mogliśmy u Pana gościć. Nasza rozmowa przekonuje nas, że każdy może mieć swój wkład w budowanie wspólnej rzeczywistości.

JP: A mnie raduje to, że jesteście tutaj i świadczycie  zaangażowanie w sprawy swojej społeczności, a tym samym i społeczności całej Polski.


Przeczytano: 241 razy. Wydrukuj|Do góry

Rozmowa młodzieży I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach ze Starostą Powiatu Białostockiego Panem Janem Bolesławem Perkowskim 2019

Jubileusz 75-lecia szkoły