I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
https://lo-lapy.superszkolna.pl

13 grudnia 2013 08:56 | Ogłoszenia

Patron szkoły 2013

Lista  kandydatów na patrona

I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach

wytypowanych zgodnie z procedurami  i harmonogramem działań

Projektu Nadania Imienia Szkole

 

Skład komisji nadzorującej działania projektu:

  1. Gradkowska Joanna – przewodnicząca
  2. Murawska Joanna
  3. Gierałtowska Ewa
  4. Płoński Wojciech

 

 

Nazwiska kandydatów podano w porządku alfabetycznym:

 

    1. Dmowski Roman

    2. Herbert Zbigniew

    3. Jan Paweł  II

    4. Mickiewicz Adam

    5. ks. Popiełuszko Jerzy

 

 

    Głosowanie na patrona szkoły odbędzie się 23 stycznia 2014 roku.

 

 

   Łapy, dnia 13 grudnia 2013 r                       

 

Przewodnicząca zespołu ds. nadania imienia szkole - mgr Joanna Gradkowska

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach - mgr Dariusz Wincenciak