AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW

Archiwum - Aktualności

01 grudnia 2014 14:24

E - Przyrodnik 2014

     
              27 listopada 2014 r. w Instytucie Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży odbyła się konferencja podsumowująca wyniki projektu: "e-Przyrodnik: Bioróżnorodność zespołów dużych ssaków leśnych południowego Podlasia". Każdy zespół prezentował otrzymane wyniki. Naszym zadaniem była analiza „Rytmu aktywności dobowej i sezonowej jelenia”. Temat, cele, materiały i metody oraz wnioski zaprezentowaliśmy na poniższym posterze. 

Konferencja zakończyła realizację projektu e-przyrodnik. Przez cztery sezony (jesień, zimę, wiosnę i lato) rozwieszaliśmy fotopułapki w lasach nadleśnictwa Rudka (w okolicach Pietkowa). Uzyskane rekordy (filmy i zdjęcia) umieszczaliśmy na stronie internetowej http://eprzyrodnik.pb.edu.pl klasyfikując gatunki, określając ich liczbę oraz zachowanie (np. czujność, przemieszczanie, żerowanie). Następnie każdy zespół analizował wyniki pod kątem np.: składu gatunkowego i rozmieszczenie przestrzennego zespołu ssaków południowego Podlasia lub wskaźników zagęszczenia populacji dużych ssaków kopytnych w lasach południowego Podlasia. Efektem finalnym było przygotowanie przez każdy zespół posteru oraz jego prezentacja na koferencji naukowej w IBS PAN w Białowieży.

Projekt e-przyrodnik nauczył nas pracy zespołowej, współodpowiedzialności, terminowości, a przed wszystkim przybliżył nam bioróżnorodność dużych ssaków występujących w okolicach naszego miasta.

Dziękujemy serdecznie leśnikom Nadleśnictwa Rudka: Pani Justynie Bujnowskiej, Panom Wiesławowi Porowskiemu  i  Błażejowi Safarynowi za nieocenioną pomoc w pracy terenowej oraz Pani Ewie Tarnowskiej (doktorantce IBS PAN w Białowieży) za merytoryczne wskazówki przy analizowaniu wyników.

Grupa 8: Mateusz Kondratowicz, Kinga Holak, Paulina Roszkowska, Kinga Olendzka, Marlena Płońska, Paulina Kluj, Aleksandra Borowska, Angelina Drozdowska

Opiekunem grupy i koordynatorem projektu w szkole była Renata Rodowicz-Holak – nauczyciel biologii. 

Przeczytano: 1286 razy. Wydrukuj|Do góry

E - Przyrodnik 2014

Filmy:

Jubileusz 75-lecia szkoły