AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW

Archiwum - Ogłoszenia

04 marca 2015 21:17

III edycja konkursu przyrodniczego 2015

  

 „Promieniowanie a zdrowie człowieka.

Czynniki fizyczne i chemiczne wpływające na organizm człowieka”

 

Regulamin konkursu:

I.  Organizatorem konkursu są nauczyciele biologii  i fizyki I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Łapach.

II. Cele konkursu:
- zainteresowanie uczniów biologią i fizyką
- mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy
- podnoszenie poziomu umiejętności wykorzystywania i prezentowania wiedzy biologicznej i fizycznej
- rozwijanie twórczej aktywności
- rozwijanie umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej

III.  Konkurs przeznaczony jest dla 1-2 osobowych drużyn uczniów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza  w Łapach.

IV.  Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat „Promieniowanie a zdrowie człowieka. Czynniki fizyczne i chemiczne wpływające na organizm człowieka”

V.  Tematyka prezentacji multimedialnych obejmuje :

  • Promieniowanie jądrowe
  • Promieniowanie jonizujące
  • Promieniowanie Roentgena
  • Promieniowanie kosmiczne
  • Bakterie i wirusy
  • Zmiany i choroby wywoływane w organizmie człowieka przez dany czynnik

VI.  Zasady udziału w konkursie:

- prezentacja multimedialna powinna być opracowana przez co najwyżej dwóch uczniów

- prezentacja obejmuje wybrany przez uczniów zakres materiału z biologii i  fizyki

- wszystkie materiały wykorzystane w prezentacji powinny być własnego autorstwa, w przeciwnym wypadku należy podać źródło, z którego pochodzą materiały np.: adres strony internetowej, tytuł i autora książki, tzw. bibliografię umieszczoną w przedostatnim slajdzie

- prezentacja powinna zawierać slajd końcowy zawierający imiona i nazwiska oraz klasę do której uczęszczają autorzy prezentacji

- realizacja zadania musi nastąpić w terminie do 20.III.2015r. , prace nagrane na nośnik CD lub pendrive należy oddać do 20 marca 2015 roku.

 

VII.  Sposób i kryteria oceny prezentacji multimedialnych

Wykonane prezentacje będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej, w skład której będą wchodzić organizatorzy konkursu. Komisja Konkursowa oceniając prezentacje multimedialne będzie miała na uwadze następujące walory prezentacji:

- zgodność z przedmiotem konkursu

- rzetelność wiedzy na temat wybranego zagadnienia,

- spójność i przejrzystość merytoryczną,

- nowatorstwo pomysłu,

- walory estetyczne, pomysłowość ,oryginalność,  czytelność

- bogactwo zastosowanych w pracach w pracach form wyrazu (obrazy, teksty, komentarze, muzyka, animacje)

- wykorzystane źródła i zasoby

 

VIII.  Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Komisja konkursowa dokona oceny prac i ogłosi wyniki konkursu do 27.III.2015. Dla zwycięzców przewidziano nagrody : cząstkowe oceny celujące z biologii i fizyki, a dla wszystkich bardzo dobre oceny z tych przedmiotów oraz dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. 


Przeczytano: 1087 razy. Wydrukuj|Do góry

Jubileusz 75-lecia szkoły