AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW I GIMNAZJALISTÓW

Archiwum - Ogłoszenia

14 lutego 2014 12:55

Regulamin konkursu matematycznego „Turniej zagadek logicznych” 20141. Organizatorzy

Organizatorem konkursu są nauczyciele matematyki I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.

2. Cele konkursu

- zainteresowanie uczniów matematyką

- podnoszenie poziomu umiejętności wykorzystywania wiedzy matematycznej w praktyce
- mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy
- inspirowanie młodzieży do działań kreatywnych

-rozwijanie twórczej aktywności

3. Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla 1-2 lub 3 osobowych drużyn uczniów klas I i II Liceum

4. Etapy konkursu

Konkurs przebiega na etapie szkolnym

5. Przedmiot konkursu

Warunkiem udziału w konkursie jest ułożenie zagadki logiczno -matematycznej

6. Zasady udziału w konkursie

zagadki logiczno - matematyczne powinny być własnego autorstwa

treść zagadki wraz z rozwiązaniem powinna być dostarczona do organizatorów konkursu w formie papierowej lub elektronicznej

realizacja zadania musi nastąpić w terminie do 28  lutego 2014r

7. Sposób i kryteria oceny

Wykonane prace będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej, w skład której będą wchodzić organizatorzy konkursu. Komisja Konkursowa oceniając prace będzie miała na uwadze:

  • zgodność z przedmiotem konkursu
  • poprawność matematyczną
  • pomysłowość i oryginalność,
  • atrakcyjność zagadki,
  • nowatorstwo pomysłu
  • formę prezentacji treści zagadki i rozwiązania.

 8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Komisja Konkursowa dokona oceny prac i ogłosi wyniki konkursu 3. III.2014r. Dla zwycięzców przewidziano nagrody : cząstkowe oceny celujące z matematyki oraz drobne nagrody rzeczowe a dla wszystkich uczestników cząstkowe oceny bardzo dobre z matematyki , pozytywne uwagi oraz dyplomy uczestnictwa.

Przykładowe zagadki logiczno-matematyczne:

1. Szczupak

 Rybak złowił szczupaka. Na pytanie, jak wielka jest zdobycz, odpowiedział zagadkowo jakby chciał wybadać inteligencję pytającego: \"Łeb szczupaka mierzy 12 cm, tułów ma długość taką jak łeb i ogon razem, przy czym trzy czwarte ogona mierzą tyle ile łeb i czwarta część głowy\".

Pytanie: Jak duży był szczupak?

Rozwiązanie :Ogon szczupaka mierzy: 12 cm (łeb) + 3 cm (1/4 łba) - 1/4 ogona.

Stąd 3/4 ogona = 15 cm. Cały ogon mierzył 20 cm. Tułów mierzy 32 cm.
Cały szczupak ma 64 cm długości.


2. Białe i czarne gałki

Mamy trzy pudełka. W jednym pudełku znajdują się dwie czarne gałki (CC), w drugim dwie białe gałki (BB), a w trzecim jedna biała gałka i jedna czarna gałka (BC). Na przykrywkach tych pudełek znajdują się odpowiednie napisy.   Jednakże jakiś figlarz pokręcił pokrywki w ten sposób, że każde pudełko jest teraz niewłaściwie oznaczono. Nasze zadanie polega na tym, aby wyjmować po jednej gałce z dowolnego pudełka i nie zaglądając do środka stwierdzić, w którym pudełku jakie gałki się znajdują.

 Pytanie: Ile co najmniej gałek należy wyjąć, aby stwierdzić zawartość wszystkich trzech pudełek?

Rozwiązanie:

Wystarczy wyjąć tylko jedną gałkę. Kluczem do rozwiązania jest wiadomość, że wszystkie trzy skrzynki są fałszywie oznaczone. Należy więc wyciągnąć gałkę ze skrzynki oznaczonej BC - biała i czarna. Jeśli wyciągnięta gałka jest - powiedzmy - czarna, wiemy natychmiast, że druga gałka również musi być czarna, ponieważ w przeciwnym razie pokrywka byłaby właściwa, co jest sprzeczne z naszym założeniem. Mamy już więc skrzynkę z dwiema czarnymi gałkami. Obecnie zwracamy swoją uwagę na skrzynkę oznaczoną BB. Nie może ona zawierać dwóch białych gatek, bo etykietka musi być fałszywa. Zawiera więc jedną gałkę białą, drugą czarną. Trzecia skrzynka zawiera więc dwie gałki białe.

3. Popsuty zegarek

 Usiłowałem naprawić zegar. Teraz mała wskazówka działa doskonale, ale wskazówka minutowa przesuwa się w przeciwnym kierunku, ze stałą prędkością, mijając małą wskazówkę co 80 minut.

  Pytanie: Jeśli o 6:30 mój zegar pokazuje prawidłową godzinę, to kiedy znów to zrobi?

 Rozwiązanie :    7:06


4. Trzy małżeństwa

Pankracy, Serwacy i Bonifacy udali się w towarzystwie swych żon Pelagii, Kornelii i Leokadii (oczywiście kolejność imion żon nie odpowiada kolejności imion mężów) na jarmark do miasta.

Bonifacy prowadził dwa razy więcej prosiąt niż żona Pankracego kaczek, kaczek zaś, które niosła żona Pankracego, było dwa razy więcej niż prosiąt prowadzonych przez męża Kornelii.

Kornelia nie miała kaczek, natomiast niosła ze sobą dwa razy tyle gęsi co Leokadia. Leokadia miała dwa razy więcej gęsi niż Bonifacy prosiąt. Żona Bonifacego miała dwa razy mniej gęsi niż żona Pankracego kaczek.

Pytanie: 

Czyją żoną była Pelagia, czyją Kornelia i czyją Leokadia?

Rozwiązanie :     

Pelagia była żoną Bonifacego, Kornelia była żoną Serwacego, Leokadia zaś - małżonką Pankracego.

5. Wilk, koza i kapusta

Chłop musi przewieźć na drugi brzeg rzeki kozę, wilka i kapustę. Niestety, posiada łódkę, która może pomieścić tylko jego i jedno z trzech (kozę, wilka albo kapustę). Na jednym brzegu nie mogą zostać bez opieki chłopa: wilk z kozą (bo wilk zje kozę), ani koza z kapustą (bo koza zje kapustę).

Pytanie: Co ma zrobić chłop?

Rozwiązanie :

Chłop przewozi na drugi brzeg kozę. Wraca, zabiera wilka,przewozi go na drugi brzeg, zabiera kozę z powrotem.Wraca, zostawia kozę i bierze kapustę. Przewozi ją na drugi brzeg, zostawia z wilkiem i wraca po kozę.

 

 


 

Przeczytano: 1973 razy. Wydrukuj|Do góry

Jubileusz 75-lecia szkoły