AAA
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Łapach
SERDECZNIE WITAMY ::ZAPRASZAMY ÓSMOKLASISTÓW

Archiwum - Ogłoszenia

10 marca 2014 15:47

Konkurs Przyrodniczy 2014

 Regulamin konkursu przyrodniczego


„Promieniowanie a zdrowie człowieka.

Czynniki fizyczne i chemiczne wpływające na organizm człowieka”       


1. Organizatorzy

Organizatorem konkursu są nauczyciele biologii  i fizyki I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.           


2. Cele konkursu

- zainteresowanie uczniów biologią i fizyką

- mobilizowanie uczniów do samodzielnej pracy

- podnoszenie poziomu umiejętności wykorzystywania i prezentowania wiedzy biologicznej i fizycznej

- rozwijanie twórczej aktywności

- rozwijanie umiejętności z zakresu stosowania technologii informacyjnej

- inspirowanie młodzieży do działań kreatywnych


3. Uczestnicy

Konkurs przeznaczony jest dla 1-2 osobowych drużyn uczniów klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego w Łapach.


4. Etapy konkursu

Konkurs przebiega na etapie szkolnym

 

5. Przedmiot konkursu

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat „Promieniowanie a zdrowie człowieka. Czynniki fizyczne i chemiczne wpływające na organizm człowieka”


6. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności

Tematyka prezentacji multimedialnych obejmuje :

-  Promieniowanie jądrowe

-  Promieniowanie jonizujące

-  Promieniowanie Roentgena

-  Promieniowanie kosmiczne

-  Bakterie i wirusy

-  Zmiany i choroby wywoływane w organizmie człowieka przez dany czynnik


7. Zasady udziału w konkursie

-  prezentacja multimedialna powinna być opracowana przez co najwyżej dwóch uczniów

-  prezentacja obejmuje wybrany przez uczniów zakres materiału z biologii i  fizyki

- wszystkie materiały wykorzystane w prezentacji powinny być własnego autorstwa, w przeciwnym wypadku należy podać źródło, z którego pochodzą materiały np.: adres strony internetowej, tytuł i autora książki, tzw. bibliografię umieszczoną w przedostatnim slajdzie

-  prezentacja powinna zawierać slajd końcowy zawierający imiona i nazwiska oraz klasę do której uczęszczają autorzy prezentacji

-  realizacja zadania musi nastąpić w terminie do 21.III.2014r. , prace nagrane na nośnik CD lub pendrive należy oddać do 21 marca 2014 roku.8. Sposób i kryteria oceny prezentacji multimedialnych

Wykonane prezentacje będą podlegać ocenie Komisji Konkursowej, w skład której będą wchodzić organizatorzy konkursu. Komisja Konkursowa oceniając prezentacje multimedialne będzie miała na uwadze następujące walory prezentacji:

-  zgodność z przedmiotem konkursu

-  rzetelność wiedzy na temat wybranego zagadnienia,

-  spójność i przejrzystość merytoryczną,

-  nowatorstwo pomysłu.

-  walory estetyczne, pomysłowość ,oryginalność,  czytelność

bogactwo zastosowanych w pracach form wyrazu (obrazy, teksty, komentarze, muzyka, animacje)

-  wykorzystane źródła i zasoby


9. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

Komisja Konkursowa dokona oceny prac i ogłosi wyniki konkursu do 28. III.2014. Dla zwycięzców przewidziano nagrody : cząstkowe oceny celujące z biologii i fizyki, a dla wszystkich bardzo dobre oceny z tych przedmiotów oraz dyplomy uczestnictwa i drobne upominki. Przeczytano: 1123 razy. Wydrukuj|Do góry

Jubileusz 75-lecia szkoły